Iedereen wil graag zwemmen in schoon water. Op de Zwemwaterkaart vindt u alle huidige zwemwaterlocaties met informatie over de locatie en een zwemadvies.

In Fryslân zijn 48 officiële zwemlocaties waar de waterkwaliteit één keer per twee weken wordt gecontroleerd. In Harlingen gebeurt dit bij het strand aan de Westerzeedijk. Er gelden voor deze locaties speciale regels voor de waterkwaliteit en de veiligheid voor zwemmers.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het zwemwater op de website van de Provinsje Fryslân.

Heeft deze informatie u geholpen?