Gemeente Harlingen heeft een hoge ambitie in de aanpak zwerfafval. Binnen vijf jaar willen we van Harlingen de ‘Schoonste stad aan het Wad’ maken. De Friese Milieu Federatie heeft de ambitie van de gemeente vertaald in een plan van aanpak. Gemeente Harlingen is er van overtuigd dat betrokkenheid, draagvlak en eigen verantwoordelijkheid de pijlers zijn van een effectieve aanpak van de hoeveel zwerfafval in de gemeente. De ontwikkelde aanpak is daarom gericht op geselecteerde doelgroepen die zelf het heft in handen nemen en zich verantwoordelijk  voelen voor het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval.

Zwerfafvalteam

De eerste stap uit het plan van aanpak was het opzetten van een Zwerfafvalteam, bestaande uit een goede doorsnede van de samenleving. De kracht van het Zwerfafvalteam zit in het gezamenlijk bepalen van het ambitieniveau, het direct inspraak hebben op de aanpak en het zelf sturing en uitvoering geven aan de aanpak. Dit zorgt voor een groot draagvlak voor de aanpak en de vernieuwende projecten. Het Zwerfafvalteam bestaat uit:

• BENG Evenementen (evenementen)

• Henk Prins (inwoner, erg actief in opruimen zwerfafval)

• Jongerenwerk (jongeren)

• Jumbo (detailhandel)

• Mc Donald’s (horeca)

• Port of Harlingen (havendienst)

• RSG Simon Vestdijk (onderwijs)

• Team Openbare Werken (gemeente)

• Verenigingen

• Wijkverenigingen

Ideeën voor pratende prullenbakken en adopteren van een straat

Maandagmiddag kwam het team voor het eerst (digitaal) samen. Na het welkom door wethouder Boon en een aantal inspirerende voorbeelden uit de rest van het land, was het de beurt aan de leden van het Zwerfafvalteam. Van pratende prullenbakken en een bakfiets inzetten om zwerfafval tegen te gaan, tot je eigen straat of wijk ‘adopteren’ en schoon te houden van zwerfafval. Er kwamen veel goede ideeën voorbij waarmee op korte termijn al resultaten geboekt kunnen worden om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Insteek is om dit najaar al van start te gaan met de eerste projecten.

Zwerfafval

Zwerfafval is het niet verzamelde afval dat mensen bewust of onbewust weggooien of achterlaten op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn, of door indirect toedoen of nalatigheid van mensen op die plaatsen is terechtgekomen. Niet verzameld marktafval en drijfafval behoren eveneens tot de categorie zwerfafval.