Wat is het?

Hoe een melding van zwerfdieren doorgeven aan de gemeente Harlingen?

De gemeente Harlingen heeft de wettelijke verplichting om zorg te dragen voor dode dieren en zwerfdieren. In de gemeente Harlingen kunt u een melding als volgt doorgeven.

Hoe werkt het?

Melding zwerfdieren & vervoer

Een melding van een zwerfdier kan op verschillende plaatsen binnen komen, denk aan politie, gemeente of een dierenambulance. Alle dieren moeten worden doorverwezen naar de gemeente. Na overleg met de melder wordt een afspraak gemaakt hoe het dier wordt vervoerd naar de Westerzeedijk of naar dierenasiel De Wissel in Leeuwarden. De burger kan dit zelf doen of het dier thuis laten ophalen door de gemeente.

De gemeente Harlingen schakelt vervolgens de dierenambulance in voor het vervoer naar dierenasiel De Wissel in Leeuwarden. 

Het asiel

De zwerfdieren die in de gemeente Harlingen worden aangetroffen, moeten worden opgevangen in Dierenasiel de Wissel te Leeuwarden. De gemeente heeft met de Wissel afgesproken, dat dieren alleen opgevangen kunnen worden met behulp van een meldingsformulier. De meldingsformulieren zijn aanwezig bij de afdeling Ruimtelijke Zaken, buitendienst, Westerzeedijk.

Dierenpensioen- en Opvang De Wissel
Kalverdijkje 76                      
8924 JJ  Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 26 64 300
E-mail: info@dierenopvangdewissel.nl

Openingstijden
Asiel: Geopend tussen 14:00 – 16:30 uur, op woensdag en zondag gesloten
Ambulance Stichting Dier in Nood: 24 uur per dag bereikbaar.

Vervoer door vinder

Een vinder mag een dier (niet zijnde zijn eigen dier) ook zelf naar de Wissel brengen. De vinder zal dan een meldingsformulier moeten halen bij de gemeente.

Dierenbescherming

Bij de dierenbescherming kan advies worden gevraagd over zwerfdieren, de omgang met en het vangen van zwerfdieren. De dierenbescherming heeft voor het vangen van bijvoorbeeld verwilderde katten een vangkooi die in bruikleen ter beschikking kan worden gesteld.

Telefoonnummer Dierenbescherming/Meldingsnummer dierenleed:  144

Gewonde dieren

Gevonden "gewonde" dieren zijn een probleem apart. Als de dierenambulance op eigen initiatief dieren bij dierenartsen aanbied, dan moeten ze ook zelf voor de kosten opdraaien.

Afgesproken is, dat als een dier in opdracht van de gemeente naar een dierenarts gebracht wordt, de rekening van de dierenarts door de gemeente wordt voldaan. Zo is voor dierenartsen ook duidelijk waar de rekening naar toe kan. Zodra een eigenaar bekend is, zullen de gemaakte kosten aan de eigenaar worden doorgerekend.

Voor het vervoer van een gewond (zwerf)dier naar de dierenarts kan de Dierenambulance Dier in Nood worden ingeschakeld. Telefonisch bereikbaar via 06-5026 0695

Het vervoeren/aanbrengen van een gewond dier melden bij de contactpersoon van de gemeente, Peter van der Veen, telefoon 0517 – 492 299, e-mail: p.vanderveen@harlingen.nl

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P. van der Veen van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?