Voor al uw vragen over de gemeenteraad kunt u terecht bij de griffie van de gemeente Harlingen. De griffie is de schakel tussen de raad en het College, tussen de raad en de ambtelijke organisatie, tussen de raad en de bevolking en maatschappelijke organisaties.

De griffie ondersteunt de gemeenteraad, de voorzitter en de gemeenteraadsleden. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. Het verspreiden van de stukken gaat tegenwoordig digitaal. De griffie adviseert gemeenteraadsleden over de vereiste procedures voor het indienen van moties, amendementen, nota’s en initiatiefvoorstellen. Daarnaast organiseert de griffie diverse werkbezoeken voor de raad.

In Harlingen bestaat de griffie uit een griffier en twee raadsadviseurs die 1e en 2e vervangend loco raadsgriffier zijn.

Klaas-Jan de Regt Raadsgriffier
Wilma de Jong 
2e loco raadsgriffier
Margje Pars
1e loco raadsgriffier

Contact met de griffie

De griffie is als volgt te bereiken:

Postadres

Postbus 10.000
8860 HA Harlingen.

Telefoon

14 0517

E-mail

Griffie@harlingen.nl

Contact met de raad

U kunt daarnaast ook rechtstreeks contact zoeken met de raadsleden van de gemeente Harlingen. De contactgegevens per raadslid staan in de gemeentegids en op onze website onder gemeenteraadsleden.

Heeft deze informatie u geholpen?