Wat is het?

Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Wat moet ik doen?

Voldoet uw evenement aan de voorwaarden van een klein evenement dan kunt u het meldingsformulier Klein evenement invullen. Voor alle andere evenementen vraagt u een evenementenvergunning aan via het aanvraagformulier. 

Voorwaarden voor een klein evenement

U voldoet aan de voorwaarden voor een klein evenement als: 

 • De organisator minimaal 21 jaar oud is;
 • Het evenement op 1 dag plaatsvindt;
 • Er maximaal 300 personen tegelijk aanwezig zijn;
 • Het evenement plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag van 08:00 tot 24:00 uur óf op zondag van 10:00 uur tot 23:00 uur;
 • Als er muziek afgespeeld/gemaakt wordt moet dit gedaan worden op:
 • Maandag tot en met zaterdag tussen 9:00 uur en 23:00 uur óf op zondag tussen 13:00 uur en 23:00 uur;
 • Verkeer en hulpdiensten ongehinderd op de plaats van bestemming kunnen komen;
 • Er maximaal 5 (gecertificeerde) objecten worden geplaatst die maximaal 15m² per object zijn.

  U doet de melding voor een klein evenement uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang van uw evenement. Dit kan gedaan worden via het meldingsformulier.
   

Meldingsformulier klein evenement

Ik voldoe niet aan de voorwaarden voor een klein evenement

In dat geval vraagt u uiterlijk 14 weken voorafgaand aan uw evenement een evenementenvergunning aan. Deze vraagt u aan via onderstaand aanvraagformulier. Lever bij uw aanvraag in ieder geval een veiligheidsplan aan, volgens de indeling van het format veiligheidsplan. Dit format vindt u in onderaan deze pagina.
 

Aanvraagformulier evenementenvergunning

Wilt u alcohol schenken op uw evenement?

Als u buiten een horeca-inrichting alcoholische dranken wilt schenken, zoals op een evenement, dan is een ontheffing van de Alcoholwet nodig. Een ontheffing van artikel 35 van de Alcoholwet is alleen mogelijk bij een bijzondere gelegenheid, van tijdelijke aard. 
 

Aanvraagformulier ontheffing Alcoholwet

 

Kosten

Een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel: €21,60
Een herdenkingsplechtigheid:€ 9,50
Een braderie€ 9,50
Een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg€ 9,50
Een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg:€ 9,50
Een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2:25, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening:€ 9,50

Extra informatie

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van uw vergunningaanvraag of veiligheidsplan? Kom dan langs op het evenementenspreekuur van de Gemeente Harlingen. Het evenementenspreekuur vindt iedere vrijdagmiddag plaats. Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. 

Heeft deze informatie u geholpen?