Wat is het?

Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert kan geluidsoverlast ontstaan. Bijvoorbeeld als u bouwmachines gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven, behalve als u als bedrijf de werkzaamheden uitvoert op eigen terrein.

Wat moet ik doen?

Vraag de ontheffing aan bij de gemeente. Doe dit minimaal 3 weken van tevoren. Geef bij uw aanvraag de volgende gegevens:

  • Omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt,
  • Datum en tijdstip waarop de activiteit plaatsvindt,
  • Wat u doet om de overlast tot een minimum te beperken,
  • Tekening of adres van de plek waar uw activiteit plaatsvindt.

Binnen 8 weken hoort u of u van de gemeente of u de ontheffing krijgt. De gemeente kan deze termijn met 8 weken verlengen.

Bezwaar maken

Krijgt u geen ontheffing van de gemeente? U kunt binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Hoe werkt het?

Meestal hebt u de ontheffing nodig als u of uw bedrijf activiteiten uitvoert buiten normale werktijden, bijvoorbeeld 's nachts. U hebt de ontheffing bijvoorbeeld nodig voor:

  • Aankondigingen doen of muziek laten horen door luidsprekers op voertuigen,
  • Achtergrondmuziek laten horen in winkelstraten,
  • Het gebruik van geluidsproducerende recreatietoestellen,
  • Het gebruik van bouwmachines,
  • Het gebruik van knalapparatuur om vogels te verjagen.

Als de ontheffing nodig is voor de organisatie van een buurtfeest, braderie of rally, vraag dan een evenementenvergunning aan.

Extra informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.

Heeft deze informatie u geholpen?