onlangs heeft  u de aanslag gemeentelijke belastingen 2023 ontvangen. Heeft u geen aanslag gemeentelijke belastingen via de post ontvangen? Dan heeft u zich mogelijk aangemeld bij ‘Mijn Overheid’(externe link) om uw aanslag digitaal te ontvangen.

Waarom is de WOZ waarde gestegen in een dalende woningmarkt?

De gemiddelde verkoopprijs van woningen is de afgelopen tijd gedaald. Deze daling is nog niet van invloed op de WOZ waarde van 2023. Dit heeft te maken met de peildatum. Voor het belastingjaar 2023 geldt de waardepeildatum van 1 januari 2022. De WOZ waarde van 2023 is bepaald op basis van de waardeontwikkeling die heeft plaatsgevonden tussen de waardepeildatum van 1 januari 2021 en 1 januari 2022. In die periode was er nog geen sprake van een dalende woningmarkt.

Bent u toch van mening dat de WOZ waarde onjuist is? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!

Op dit biljet staat de WOZ waarde van uw pand voor het belastingjaar 2023.
Mogelijk vindt u de WOZ waarde te hoog of heeft u andere vragen over uw WOZ beschikking. Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de medewerkers zitten voor u klaar.

Wat levert een lagere WOZ waarde u op?

Als de WOZ waarde van uw pand bijvoorbeeld wordt verlaagd met € 10.000,- levert u dat een vermindering op van € 9,53 (woning) op de aanslag ozb. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, te weten de onroerendezaakbelastingen (OZB), het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, de erfbelasting en de watersysteemheffing gebouwd.

Bezwaar maken via no-cure-no-pay bedrijf leidt tot hogere tarieven in de toekomst 

Als u bezwaar maakt via een bureau of makelaar (zogenoemde no-cure-no-pay bedrijven) en het blijkt dat de WOZ waarde te hoog is vastgesteld dan is de gemeente verplicht om dit bureau of makelaar een vergoeding te betalen. Deze vergoeding bedraagt rond de € 600,- per bezwaar en kan zelfs oplopen tot meer dan € 800,-. De gemeente maakt op deze manier meer kosten waardoor de belastingpercentages  omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle belastingplichtigen van de gemeente Harlingen met deze hogere belastingpercentages geconfronteerd.

Kwijtschelding

Aanvragen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gaan via het Noordelijk Belastingkantoor(externe link).