Wat is het?

De gemeente bepaalt elk jaar de waarde van uw woning, bedrijfspand of grond. Dit is de WOZ-waarde (Waardering onroerende zaak).

WOZ loket Harlingen

Via het WOZ-loket Harlingen kan de eigenaar van een winkel of woning (onroerende zaak) een taxatieverslag opvragen met de onderbouwing van de WOZ-waarde.

Bezwaar maken?

Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

 

 Wat moet ik doen?

WOZ-waarden van woningen in de gemeente Harlingen inzien

Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ waarden van de woningen in de gemeente Harlingen openbaar. De WOZ​ waarden van de woningen in de gemeente Harlingen kunt u raadplegen. De WOZ waarden van de woningen kunt u raadplegen via het WOZ waarde loket(externe link)

WOZ waarde loket (Rijksoverheid)

Bezwaar maken?

Vindt u de vastgestelde waarde te hoog? Dan kunt u bezwaar maken binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag. Als u bezwaar maakt, moet u de belastingaanslag wel op tijd betalen. Als u gelijk krijgt in uw bezwaar, krijgt u het teveel betaalde bedrag terug. 

 

Hoe werkt het?

De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om te bepalen hoeveel onroerendezaakbelasting (OZB) u moet betalen. De WOZ-waarde wordt ook gebruikt het berekenen van de erfbelasting, het eigenwoningforfait (van de Belastingdienst) en de watersysteemheffing gebouwd (van het Waterschap).

De WOZ-waarde is de waarde die de onroerende zaak op 1 januari van het kalenderjaar heeft, dit is de toestandsdatum. Hierbij is de waardepeildatum het uitgangspunt. De waardepeildatum ligt een jaar voor de toestandsdatum. Bijvoorbeeld voor de waardebepaling van het belastingjaar 2024, is waardepeildatum 1 januari 2023.

Op het aanslagbiljet van de OZB staat de getaxeerde waarde vermeld. U krijgt dit biljet jaarlijks toegestuurd. Na ontvangst van de aanslag kunt u via het WOZ-loket Harlingen het taxatieverslag aanvragen.

Heeft deze informatie u geholpen?