Wat is het?

Als eigenaar van een woning of bedrijfspand moet u jaarlijks onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente betalen. Een koopwoning of bedrijfspand wordt een onroerende zaak genoemd. Ook een garagebox of een perceel grond zijn onroerende zaken.

Huurt u een woning, dan hoeft u geen OZB te betalen. Huurt u een bedrijfspand, dan moet u wel OZB betalen.

Download hier uw taxatieverslag

Onroerendezaakbelasting (OZB), kopie aanslag

U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). Deze kunt u bijvoorbeeld nodig hebben bij het verkopen van uw woning.

Wat moet ik doen?

Er zijn verschillende manieren om een kopie van de aanslag te krijgen:

  • Stuur een e-mail naar belastingen@harlingen.nl. U krijgt de kopie thuisgestuurd;
  • Telefonisch, bel 14 0517 voor een kopie. U krijgt de kopie thuisgestuurd;
  • Persoonlijk, bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Harlingen. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Wat moet ik doen?

U krijgt elk jaar een aanslag van de gemeente. Daarin staat welke OZB u moet betalen. Ook staat in deze aanslag de getaxeerde waarde van uw pand vermeld.

De gemeente gaat bij het bepalen van de hoogte van de aanslag uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari uw woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij koop en verkoop verrekent de notaris dit met de koper van de woning.

Inloggen met DigiD

Let op: als u inlogt, moet dat gebeuren met de DigiD van de persoon op wiens naam de woz-beschikking staat. Als het niet de DigiD van de juiste persoon is, dan krijgt u de mededeling dat de gegevens niet bij de gemeente bekend zijn. Heeft u nog geen DigiD, vraag dan uw code aan bij DigiD. Vragen en antwoorden over DigiD vindt u de website www.digid.nl.(externe link)

Bezwaar maken?

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet.

Hoe werkt het?

De hoogte van de OZB hangt af van een aantal zaken: de waarde van de onroerende zaak en de gemeentelijke tarieven. Er zijn twee soorten OZB: een gebruikersbelasting en een eigenarenbelasting.

Eigenarenbelasting

Als u als eigenaar van een pand bij het Kadaster bekend staat, dan betaalt u onroerende zaakbelastingen aan de gemeente. De hoogte van de belasting hangt af van de waarde van de woning of het gebouw (de WOZ-waarde) en de hoogte van de OZB-tarieven. Op 1 januari wordt de OZB vastgesteld voor het hele jaar. Dus als u in dit jaar verhuist, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen voor het oude huis. Voor de nieuwe woning hoeft u geen OZB te voldoen. Bij verkoop van een huis wordt het eigenaarsdeel van de OZB door de notaris verrekend. Dit geldt ook voor bedrijfspanden. 

Gebruikersbelasting

U moet OZB-gebruikersgedeelte betalen als u op 1 januari van het betreffende jaar gebruiker van een bedrijfspand bent geweest. Hoeveel u moet betalen hangt af van de waarde van het pand (WOZ-waarde) en van de hoogte van de OZB-tarieven.

Waarde van de onroerende zaak

De gemeente taxeert elk jaar woningen en andere onroerende zaken: de WOZ-waarde. De getaxeerde waarde is het uitgangspunt voor de berekening van de verschuldigde belastingen.

Gemeentelijke tarieven

De gemeente bepaalt zelf de percentages voor de OZB. De gemeenteraad stelt dit percentage elk jaar opnieuw vast. De percentages variëren per gemeente. Het kan daarom voorkomen dat bekenden in een andere gemeente meer of minder belasting betalen, terwijl de waarde van hun pand even hoog is als de waarde van uw pand.

Uitzondering op heffing OZB

Er zijn ook uitzonderingen: er hoeft geen OZB betaald te worden over onder andere openbare wegen, kerken en landbouwgrond.

Kosten

De gemeente Harlingen berekent de hoogte van de onroerendezaakbelasting op basis van de vastgestelde WOZ-waarde van de woning of bedrijfspand.

  • Eigenaar woning 0,0977%
  • Eigenaar niet-woning 0,3601%
  • Gebruiker niet-woning 0,2704%

Rekenvoorbeeld

Stel u heeft een woning met een WOZ-waarde van € 200.000, -. De aanslag onroerendezaakbelasting is dan als volgt: € 200.000 - x 0,0977% = € 195,40

Extra informatie

U moet ook OZB betalen voor een onroerende zaak die u (nog) laat bouwen. Ook voor woonarken en woonwagens moet u soms OZB betalen. Voor bepaalde onroerende zaken hoeft u geen OZB te betalen, bijvoorbeeld voor kerken.

Hoogte te betalen OZB

De gemeente berekent elk jaar de waarde van woningen en andere onroerende zaken. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente gebruikt deze waarde om te bepalen hoeveel OZB u moet betalen.

Heeft deze informatie u geholpen?