Mobiele sportfaciliteit voor jong en oud in een ‘nieuw’ jasje

Dat een zeecontainer niet alleen overlast hoeft te veroorzaken, maar ook veel vertier kan bieden bewijst de gemeente Harlingen met de plaatsing van de allereerste sportcontrainer in Friesland. De mobiele sportfaciliteit wordt op 6 mei 2019 geplaatst op het strand ter hoogte van strandpaviljoen ’t Zilt. Oud turner en trainer Herre Zonderland komt de sportcontrainer als eerste uittesten!

Programma

16.20-16.30 uur  Ontvangst
16.30-16.45 uurOpening van de sportcontrainer door wethouder sport Harry Boon
16.45- 17.45 uurDemonstratie door Herre Zonderland en jongeren uit Harlingen
Locatie   strand ter hoogte van ’t Zilt

Realisatie eerste quick win Westerzeedijk

Met de plaatsing van de sportcontrainer op het strand wordt een eerste stap gezet met de uitvoering van de plannen voor de gebiedsontwikkeling in het Westerzeedijkgebied. Begin 2018 startte de gemeente Harlingen een open plan proces voor de ontwikkeling van dit gebied. Het belangrijkste vraagstuk in het Open Planproces was ‘Hoe maken we van de Westerzeedijk een aantrekkelijk gebied voor inwoners en toeristen?’ Bewegen in de buitenlucht werd onder meer genoemd door inwoners en betrokkenen. Met de sportcontrainer geeft de gemeente Harlingen alvast invulling aan die wens.

Bewegen in de leeftijd van 0-99> jaar

Harlingen blijft een echte sportgemeente. De plaatsing van de sportcontrainer draagt goed bij aan de ambitie van de gemeente Harlingen om inwoners in de leeftijd van 0-99 jaar ongebonden te laten sporten. In het bestuursakkoord nam het college de wens al op om uitdagende en vrij toegankelijke voorzieningen in de buitenlucht te realiseren. De sportcontrainer is daar een mooi voorbeeld van.

Heeft deze informatie u geholpen?