Het Westerzeedijkgebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen.

Over welk gebied gaat het exact?

Het gaat over het gebied tussen de Willemshaven, Westerzeedijk, N31 en Bolswardervaart en het spoor Harlingen-Leeuwarden. Het Westerzeedijkgebied is in te delen in drie deelgebieden met elk haar eigen specifieke kenmerken:

 • Noord: park voor inwoners van Harlingen, met ruimte voor recreatieve, maatschappelijke- en/of commerciële ontwikkelingen;
 • Midden: parkzone langs de Westerzeedijk, met daarnaast ruimte voor dag- en/of verblijfsrecreatie;
 • Zuid: overloop naar natuur, met (uitbreidings)ruimte voor de camping.

Wat gaat er gebeuren?

Aanleg openbare ruimte

Openbare ruimte, routes en groen worden gefaseerd aangelegd. Gezamenlijk vormt dit een ‘ruimtelijk raamwerk’. Binnen dit raamwerk is ruimte voor initiatiefnemers en marktpartijen om ontwikkelingen te realiseren.

Ontwikkelingen

In het gebied liggen zogenaamde ‘ontwikkelvlekken’. Op deze ontwikkelvlekken kunnen initiatiefnemers onder voorwaarden van de gemeente ontwikkelingen realiseren.

Zeezwemmen

Een belangrijke wens van bewoners is een goede zwemlocatie, bij voorkeur in zee. Daarom doet de gemeente onderzoek naar:

 • Verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan het strand;
 • Een havenzwembad in de Willemshaven.

Quick wins

Op korte termijn kunnen al een paar projecten worden gerealiseerd. Die projecten noemen we ‘quick wins’. Dit zijn de volgende projecten:

 • Wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate;
 • Snelheidsremmende maatregelen en aanleg van oversteken  over de Westerzeedijk (weg). Deze quick win is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied? Dan kunt zich voor een nieuwsbrief aanmelden via westerzeedijk@harlingen.nl.

Balklandpark

Er is een begin gemaakt met de nieuwe inrichting van het Balklandpark. Hiervoor moesten een aantal bomen en struiken verwijderd worden. Daarnaast zijn de grondlichamen aangelegd en is de beschoeiing vernieuwd.

Inrichtingsschets Balklandpark
Inrichtingsschets Balklandpark

 

De komende periode wordt gewerkt aan:

 • afwerken oever Bolswardervaart;
 • realiseren van een voorziening voor een kano- en substeiger in combinatie met speelvoorzieningen;
 • realiseren (betonnen) pad door het park;
 • aanbrengen beplanting.

We verwachten de werkzaamheden in de loop van 2022 af te ronden.

Impressie toekomstig Balklandpark
Impressie toekomstig Balklandpark

Actueel

RSS feed

Heeft deze informatie u geholpen?