Westerzeedijk

Op deze pagina staat informatie over het Westerzeedijkgebied. Het Westerzeedijkgebied vormt een aantrekkelijke verbinding tussen Stad en Wad. Een plek om even te ontspannen, te genieten van een vakantie of sportief bezig te zijn.

Westerzeedijk

Een aantrekkelijke verbinding tussen Stad en Wad. Dat is wat gemeente Harlingen wil bereiken met haar ontwikkelprogramma voor de Westerzeedijk. Een plek om te verblijven, die inwoners en toeristen verleidt om vanuit de stad het wad te bezoeken.

Het gaat over het gebied tussen de Willemshaven, Westerzeedijk, N31 en Bolswardervaart en het spoor Harlingen-Leeuwarden. Het Westerzeedijkgebied is in te delen in drie deelgebieden met elk haar eigen specifieke kenmerken: noord, midden en zuid.

Noord: park

Deelgebied noord omvat de locatie van de huidige Aldi en gemeentewerf en het Balklandpark.De kop van de Westerzeedijk, waar nu de Aldi en de gemeentewerf zijn gevestigd, wordt nog verder ontwikkeld. Het Balklandpark is ingericht als een verblijfsgebied met natuurlijke speeltoestellen en beweegtoestellen.. Het noordelijk deel heeft meer focus op biodiversiteit en ecologie en is in samenwerking met “Stichting Ecologisch Stadspark Harlingen” ingericht en aangelegd. Kijk op de website van Harlingen Welkom aan Zee voor meer informatie over het Balklandpark.

Midden: strand en parkzone

Het midden van het Westerzeedijkgebied omvat het strand, de dijk en de parkzone langs de Westerzeedijk. Het huidige Koementerrein, waar voorheen het buitenzwembad was gelegen, wordt nog verder ontwikkeld voor dag- en/of verblijfsrecreatie.

Zuid: overloop naar natuur

Het zuidelijke deel van het Westerzeedijkgebied biedt meer ruimte voor de natuur. Onderdelen hiervan zijn het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Plan Zuid en de uitbreiding van de camping.

Actueel

Heeft deze informatie u geholpen?