De gemeente Harlingen is in 2018 gestart met een Open Planproces over de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Dit gebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen. Samen met inwoners hebben we ideeën en initiatieven verzameld en hebben we een voorkeursmodel ontwikkeld. Dit voorkeursmodel is in afstemming met een klankbordgroep verder uitgewerkt tot een schetsontwerp.

We blijven tijdens de hele ontwikkeling van het gebied met initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in contact over de uitwerking van de plannen. Op deze manier werken we samen aan een structurele invulling waar we allemaal wat aan hebben.

Over welk gebied gaat het exact?

Het gaat over het gebied tussen de Willemshaven, de Westerzeedijk, de N31 en Bolswardervaart en het spoor Harlingen-Leeuwarden. Het Westerzeedijkgebied is in te delen in drie deelgebieden met elk specifieke kenmerken:

  • Noord: park voor inwoners van Harlingen, met ruimte voor recreatieve, maatschappelijke- en/of commerciële ontwikkelingen;
  • Midden: parkzone langs de Westerzeedijk, met daarnaast ruimte voor dag- en/of verblijfsrecreatie;
  • Zuid: overloop naar natuur, met (uitbreidings)ruimte voor de camping.

Wat gaat er gebeuren?

Aanleg openbare ruimte

Openbare ruimte, routes en groen worden gefaseerd aangelegd. Gezamenlijk vormt dit een ‘ruimtelijk raamwerk’. Binnen dit raamwerk is ruimte voor initiatiefnemers en marktpartijen om ontwikkelingen te realiseren.

Ontwikkelingen

In het gebied liggen zogenaamde ‘ontwikkelvlekken’. Op deze ontwikkelvlekken kunnen initiatiefnemers onder voorwaarden van de gemeente ontwikkelingen realiseren.

Zeezwemmen

Een belangrijke wens van bewoners is een goede zwemlocatie, bij voorkeur in zee. Daarom doet de gemeente onderzoek naar:

  • Verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan het strand;
  • Een zeezwembad in de Willemshaven.

Quick wins

Op korte termijn kunnen al een paar projecten worden gerealiseerd. Die projecten noemen we ‘quick wins’. Dit zijn de volgende projecten:

  • Wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate;
  • Snelheidsremmende maatregelen en aanleg van oversteken  over de Westerzeedijk (weg).

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied? Dan kunt zich voor een nieuwsbrief aanmelden via westerzeedijk@harlingen.nl.

Denkt u mee over de toekomst van de Westerzeedijk?

Actueel

RSS feed

Heeft deze informatie u geholpen?