De gemeente Harlingen is in 2018 gestart met een Open Planproces voor het Westerzeedijkgebied. Dit gebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen. Samen met inwoners hebben we ideeën en initiatieven verzameld en hebben we een voorkeursmodel ontwikkeld. Dit voorkeursmodel is in afstemming met een klankbordgroep verder uitgewerkt tot een schetsontwerp.

We blijven tijdens de hele ontwikkeling van het gebied met initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in contact over de uitwerking van de plannen. Op deze manier werken we samen aan een structurele invulling waar we allemaal wat aan hebben.

Over welk gebied gaat het exact?

Het gaat over het gebied tussen de Willemshaven, Westerzeedijk, N31 en Bolswardervaart en het spoor Harlingen-Leeuwarden. Het Westerzeedijkgebied is in te delen in drie deelgebieden met elk haar eigen specifieke kenmerken:

 • Noord: park voor inwoners van Harlingen, met ruimte voor recreatieve, maatschappelijke- en/of commerciële ontwikkelingen;
 • Midden: parkzone langs de Westerzeedijk, met daarnaast ruimte voor dag- en/of verblijfsrecreatie;
 • Zuid: overloop naar natuur, met (uitbreidings)ruimte voor de camping.

Wat gaat er gebeuren?

Aanleg openbare ruimte

Openbare ruimte, routes en groen worden gefaseerd aangelegd. Gezamenlijk vormt dit een ‘ruimtelijk raamwerk’. Binnen dit raamwerk is ruimte voor initiatiefnemers en marktpartijen om ontwikkelingen te realiseren.

Ontwikkelingen

In het gebied liggen zogenaamde ‘ontwikkelvlekken’. Op deze ontwikkelvlekken kunnen initiatiefnemers onder voorwaarden van de gemeente ontwikkelingen realiseren.

Zeezwemmen

Een belangrijke wens van bewoners is een goede zwemlocatie, bij voorkeur in zee. Daarom doet de gemeente onderzoek naar:

 • Verbetering van de zwemwaterkwaliteit aan het strand;
 • Een havenzwembad in de Willemshaven.

Quick wins

Op korte termijn kunnen al een paar projecten worden gerealiseerd. Die projecten noemen we ‘quick wins’. Dit zijn de volgende projecten:

 • Wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate;
 • Snelheidsremmende maatregelen en aanleg van oversteken  over de Westerzeedijk (weg). Deze quick win is in het voorjaar van 2020 uitgevoerd. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het Westerzeedijkgebied? Dan kunt zich voor een nieuwsbrief aanmelden via westerzeedijk@harlingen.nl.

Terugblik bijeenkomst 1 september 2020 

Op 1 september organiseerden we een bijeenkomst in het Entrepotgebouw. Vanwege het Coronavirus gelden er nog steeds beperkingen voor bijeenkomsten. Daarom hebben we met vier blokken van een uur gewerkt. De deuren gingen open om 17 uur, 18 uur, 19 uur en om 20 uur. Vooraf aanmelden was verplicht en er gold een maximum van 25 aanmeldingen per blok. Zo konden we goed rekening houden met het aantal aanwezigen en lukte het om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. In totaal waren er meer dan 80 aanwezigen.

De bijeenkomst stond in het teken van het voorlopig ontwerp voor het Balklandpark en het onderzoek dat dit jaar is gedaan naar een havenzwembad in de Willemshaven. Onderaan deze pagina is de nieuwsbrief met de terugblik te downloaden. Ook de posters die tijdens de bijeenkomst zijn gepresenteerd, kunt u hier vinden.

 

Balklandpark

In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld. Het schetsontwerp biedt de basis voor de aanleg van openbare ruimte in het Westerzeedijkgebied. In het gebied rondom de Waddenhal en de hockeyvelden gaan we nu verder met de aanleg van een park. Dit deelproject heeft als werktitel het ‘Balklandpark’ gekregen. In het Balklandpark komt ruimte voor sport, spel en ontspanning. Het wordt een fijne plek om doorheen te wandelen, rennen, fietsen en skaten, een rustige plek om in het gras te liggen en een plek om te spelen. De uitstraling van het park wordt stoer en robuust, verwijzend naar het historische karakter van deze plek. We horen graag wat u van het ontwerp vindt. Mail ons op westerzeedijk@harlingen.nl. 

Schets Balklandpark
Schets Balklandpark

Planning

In het najaar 2020 wordt advies ingewonnen bij de klankbordgroep. Vervolgens gat het voorlopig ontwerp naar de gemeenteraad. Daarna wordt het ontwerp technisch uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De planning is dat in 2021 gestart kan worden met de aanleg van het park.

 

Havenzwembad

Uit het Open Planproces in 2018 bleek dat veel Harlingers behoefte hebben aan een goede plek om te zwemmen in zee. De gemeente ziet een goede zwemvoorziening als een belangrijk onderdeel van de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke plekken voor een havenzwembad. Hieruit bleek dat de Vluchthaven in de Willemshaven als enige voorkeurslocatie overblijft. Dit jaar is vervolgonderzoek gedaan naar de beste plek in de haven en de vorm (zwemschip, drijvend zwembad of vast zwembad) die het zwembad krijgt. De voorkeur van de gemeente gaat uit naar een drijvend of vast zwembad in de hoek tussen de kade en de Zuiderpier. We horen graag welke wensen u heeft voor het havenzwembad. Mail ons op westerzeedijk@harlingen.nl.

Planning

De plannig is dat het havenzwembad binnen 3-5 jaar klaar moet zijn.

Actueel

 • Harlingen krijgt recreatiepark aan Westerzeedijk

  Met het ondertekenen van het koopcontract is het officieel, Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij en Zeelenberg Architectuur ontwikkelen een kleinschalig recreatiepark aan de Westerzeedijk. Een bijzondere mijlpaal, die een grote bijdrage levert aan de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied tot een recreatief aantrekkelijk gebied.
  Wethouder Erik de Groot, Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij, Zeelenberg Architectuur en wethouder Paul Schoute tekenen de koopovereenkomst. ©Joachim de Ruijter
 • College stemt in met plan werkgroep Balklandpark-Noord

  Het ontwerp van de werkgroep Balklandpark-Noord voor het noordelijke deel van het Balklandpark is klaar. Het college van B&W is erg tevreden en heeft ingestemd met het ontwerp. De gemeente neemt het grootste deel van het ontwerp mee in de uitwerking van het totale Balklandpark.
  Werkgroep Balklandpark-Noord in gesprek met wethouders De Groot en Schoute
 • Te koop: ontwikkellocatie bij Westerzeedijk in Harlingen

  Een prachtkans in gemeente Harlingen! In het kader van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk verkoopt gemeente Harlingen een ontwikkellocatie van ongeveer twee hectare. De locatie is uitstekend geschikt voor een recreatieve functie.
  Ontwikkellocatie voormalig Koemen terrein
 • Te koop: ontwikkellocatie bij Westerzeedijk in Harlingen

  Een prachtkans in gemeente Harlingen! In het kader van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk verkoopt gemeente Harlingen een ontwikkellocatie van ongeveer twee hectare. De locatie is uitstekend geschikt voor een recreatieve functie.
  Impressie natuurspeelplaats
 • Bewoners Zuidergrachtswal dagen gemeente Harlingen uit

  Burgers kunnen gebruik maken van het recht om het bestuur uit te dagen, ook wel het “Right to Challenge” genoemd.
RSS feed

Heeft deze informatie u geholpen?