De gemeente Harlingen is in 2018 gestart met een Open Planproces voor het Westerzeedijkgebied. Dit gebied ontwikkelt zich in de komende jaren tot een aantrekkelijk, recreatief gebied voor zowel inwoners van Harlingen als toeristen. Samen met inwoners hebben we ideeën en initiatieven verzameld en hebben we een voorkeursmodel ontwikkeld. Dit voorkeursmodel is in afstemming met een klankbordgroep verder uitgewerkt tot een schetsontwerp.

We blijven tijdens de hele ontwikkeling van het gebied met initiatiefnemers, inwoners en ondernemers in contact over de uitwerking van de plannen. Op deze manier werken we samen aan een structurele invulling waar we allemaal wat aan hebben.