Dit zijn de actuele nieuwsberichten van de gemeente. Oudere nieuwsberichten vindt u in het archief van de website.

 • Bij het inloopspreekuur kunt u onder andere terecht met vragen op het gebied van financiën, mantelzorg, relaties, dag invulling, verslaving, mobiliteit, zelfredzaamheid, minimaregelingen en opvoeding, wonen.
 • Klaas Jan de Regt wordt de nieuwe raadsgriffier van de gemeente Harlingen. Dat heeft de gemeenteraad op woensdag 26 januari 2022 besloten.
 • De jaarlijkse “Europese Dag van de Privacy” is in 2007 in het leven geroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Er is gekozen voor 28 januari, de dag waarop in 1981 het Dataprotectieverdrag werd ondertekend.
  Europese dag van de privacy
 • Veel mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zolang u nog vitaal bent, gaat dit heel eenvoudig. Maar wanneer u wat kwetsbaarder wordt, heeft u meer ondersteuning en zorg nodig. Lees hier waar u hulp of meer informatie kunt krijgen.
 • Vandaag zijn de gemeentelijke draagspeld en Harlinger Boei uitgereikt tijdens een live radio- en tv-uitzending van Omroep Radio Stad Harlingen.
  Foto: Eef en Wout Gerstel. Fotograaf: Joachim de Ruijter
 • Op 19 januari 2022 deelde wethouder Harry Boon in samenwerking met Adry Attema de prijzen uit voor de kerstboominzameling.
 • De regio Noardwest-Fryslân is er klaar voor om het landschap, de economie, de leefbaarheid en het welzijn van de regio te versterken en verbeteren.
  Proloog van smalle terp naar brede welvaart
 • Er was een rondleiding door de nieuwe huisvesting en verschillende presentaties over onder andere trends en ontwikkelingen in de scheepvaart, havenontwikkeling en logistiek. 
 • De noordelijke gemeenten roepen het kabinet op een bredere afweging te maken ten aanzien van de coronamaatregelen. Zo zien de gemeenten dat de draagkracht in de samenleving door en voor de lockdown afneemt. Ondernemers staat het water aan de lippen en zij redden het niet altijd met de huidige steunpakketten. Ook de sociale gevolgen zijn groot. 
  logo gemeente
 • Spaansen Holding B.V. en de gemeente Harlingen hebben een schikking getroffen rondom het ‘Spaansenterrein’. De gemeente betaalt een schikkingsbedrag van €4,95 miljoen. Met de overeenkomst is de weg vrij om het terrein tot woningbouwlocatie te ontwikkelen.
 • Nederland digitaliseert in hoog tempo. Ook de overheid biedt haar diensten steeds vaker digitaal aan. MijnOverheid biedt toegang tot uw berichten, uw persoonlijke gegevens en uw lopende zaken.
 • Op 12 januari bespreekt de gemeenteraad tijdens een commissievergadering een aangepast voorstel. In dit voorstel wordt geadviseerd vast te houden aan de keuze voor een locatie in het centrum. Daarbij wordt wel voorgesteld om meer aandacht te geven aan de filosofie en de nieuwe manier van werken welke de centrale huisvesting met zich meebrengt.
  logo gemeente