Wat is het?

Maakt u gebruik van de Wmo of de Participatiewet? En heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen.

Jeugdwet

Heeft u een vraag of klacht met betrekking tot de Jeugdwet? Kijk dan op www.zorgbelang-fryslan.nl/(externe link), of meld u aan via 088-5551000 of www.akj.nl(externe link)

Wat moet ik doen?

Klachten over Jeugdwet?

Heeft u een vraag of klacht met betrekking tot de Jeugdwet? Kijk dan op www.zorgbelang-fryslan.nl/ jeugdhulp(externe link), of meld u aan via 088-5551000 of www.akj.nl(externe link)

Klacht of bezwaar

Heeft u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening ingediend dan volgt een gesprek met een medewerker van Gebiedsteam Harlingen. Na aanleiding van dit gesprek volgt een verslag “advies aanvraag Wmo”. U krijgt dit verslag toegestuurd, de aanvraag. Hierin staat de beschreven wat goed gaat en in dien nodig waar u hulp bij nodig heeft, tevens staan de gemaakte afspraken beschreven. Vervolgens krijgt u een brief waarin het besluit staat beschreven, ‘de beschikking’. Het kan zijn dat u het niet eens ben met deze beschikking. In dat geval kunt u bezwaar maken, in de brief van de beschikking staat hoe u dit kunt doen. Let op! Binnen zes weken na ontvangst van de beschikking dient u een bezwaar in te dienen. Is de termijn van 6 weken verlopen dan is een bezwaar indienen niet meer mogelijk.

Heeft u verbeterpunten?

We horen graag als u tevreden bent, maar ook wanneer u dit niet bent. U kunt dit met uw medewerker van Gebiedsteam Harlingen bespreken. Lukt dit niet of wilt u dat niet, dan kunt u een klacht indienen. Dit kunt u doen bij teamleidster Tineke van de Vliert van Gebiedsteam Harlingen via: mail naar gebiedsteam@harlingen.nl.

Hoe werkt het?

Cliëntenondersteuning

Maakt u gebruik van voorzieningen vanuit de Wmo of de Participatiewet? En hebt u vragen of problemen met betrekking tot uw zorg, uw gemeente of uw Gebiedsteam? Dan kunt u een onafhankelijk vertrouwenspersoon inschakelen.

Vertrouwenspersoon

Bij Zorgbelang Fryslân werken vertrouwenspersonen die u kunt benaderen voor informatie en ondersteuning in uw contact met uw gemeente. Inwoners van Noordwest-Friesland kunnen terecht bij de vertrouwenspersonen van Zorgbelang Fryslân. De contactgegevens vindt u hieronder. U kunt uw situatie altijd in vertrouwelijkheid met één van de vertrouwenspersonen bespreken. Zij delen geen inhoudelijke informatie met gemeente.

U kunt bij vertrouwenspersonen terecht voor:

  • Een luisterend oor
  • Informatie over uw rechten en plichten
  • Informatie over uw mogelijkheden om een klacht in te dienen
  • Ondersteuning bij het voeren van bemiddelingsgesprekken
  • De mogelijkheid met u mee te gaan naar een gesprek over uw klachten met de ambtenaar en/of zijn leidinggevende
  • Ondersteuning bij een klachten- en/ of bezwaarprocedure

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Let op: voor informatie en contact over zaken met betrekking tot de Jeugdwet, kijk hier. Voor aanmelden, bel met 088 - 555 10 00 of kijk op de website(externe link) van het AKJ (de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp).

Heeft deze informatie u geholpen?