Zeelenberg Architectuur BV en Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij BV aangewezen als partij in ontwikkelvlek 5

Voor de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied in Harlingen heeft het college van B&W op dinsdag 16 september 2019 Zeelenberg Architectuur BV en Zeelenberg Ontwikkelingsmaatschappij BV aangewezen als ontwikkelaar van een recreatiepark in het middengebied, in de zogenoemde ontwikkelvlek 5. De ondernemingen zijn gevestigd in het Zuid-Hollandse Ouddorp. Integrale planontwikkeling op het gebied van leisure behoort tot hun specialisaties.

Autovrij ontwerp met duurzame inpassingen

Zeelenberg heeft voor Ontwikkelvlek 5 een autovrij en gevarieerd landschap ontworpen met open en meer besloten delen, zoals een ‘weide’, natuurlijke waterpartijen, wandelpaden, struweel en bomen. De beplanting in het gebied zal zo veel mogelijk streekeigen zijn en weinig onderhoud en bewatering nodig hebben. De in het landschap ingepaste duurzame recreatiewoningen (max. 50) worden voorzien van een ‘opgetild’ terras, waardoor het gerealiseerde landschap zo min mogelijk wordt aangetast. In het plan van Zeelenberg zijn de centrale voorzieningen nadrukkelijk publiek toegankelijk. Zeelenberg hoopt van harte dat ook de inwoners van Harlingen de weg naar het restaurant, de gemeenschappelijke ‘tuin’, de landelijke wandelpaadjes en de speelen vermaaktoestellen zullen vinden.

Aansluiting bij toeristisch perspectief

Het plan van Zeelenberg onderscheidde zich op de ruimtelijke kwaliteit, de uitstraling van het park in samenhang met de omgeving, de flexibiliteit in de uitwerking en de wijze waarop rekening wordt gehouden met de bodemverontreiniging in het gebied. Daarnaast kiest Zeelenberg voor een onderscheidend concept, dat goed  aansluit bij de toeristische visie van de gemeente Harlingen en de doelgroepen die de gemeente wil aantrekken.

Selectieprocedure

Eerder melden zich negen initiatiefnemers met ideeën voor dag- en verblijfsrecreatie. Daarvan namen vier partijen de uitnodiging aan om hun plannen te presenteren. Op advies van een beoordelingscommissie heeft de gemeente Harlingen daarna drie partijen geselecteerd voor presentaties aan de commissie en de klankbordgroep. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een advies voor aanwijzing van Zeelenberg Architectuur BV en Zeelenberg Ontwikkelmaatschappij als ontwikkelaar van het gebied.

Vervolg

Het komende jaar werkt Zeelenberg het plan voor ontwikkelvlek 5 verder uit, samen met in- en omwonenden, de klankbordgroep en de gemeente Harlingen. Naar verwachting volgt het definitieve plan in 2020, waarna gestart kan worden met de uitvoering.