Wat is het?

Wilt u in de gemeente vanaf een vaste en openbare plaats goederen en/of diensten aanbieden en/of verkopen vanuit een kraam, een wagen of vanaf een tafel vraag dan een standplaatsvergunning aan.

Harlingen kent ook 2 markten, namelijk de woensdagochtend markt en de zaterdagmarkt. Wanneer u op één van deze markten wilt staan dan moet u hiervoor contact opnemen met de Stichting Warenmarkt(externe link) 

Wat moet ik doen?

U moet het aanvraagformulier invullen. Deze kunt u vinden bij "te downloaden". Bij een aanvraag moet u de volgende stukken toevoegen:

  • Een tekening met daarop aangegeven de locatie van de standplaats (op schaal).
  • Foto’s van alle zijden van uw kraam.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
  • Een kopie van een recente inschrijving Kamer van Koophandel.

U moet voldoen aan de eisen van de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit).

Let op!

Wanneer u een standplaats wilt innemen in de buurt van de waterkering dan kan het zijn dat u ook van andere instanties toestemming of een vergunning nodig heeft. Informeer daarom goed bij andere instanties. Andere instanties kunnen zijn: het Waterschap, de Provincie, Rijkswaterstaat, etc.

Duur vergunning

Een standplaatsvergunning wordt voor maximaal 1 jaar verleend.

Behandelingstermijn

De behandelingstermijn van de aanvraag voor een standplaatsvergunning is 8 weken.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken

Hoe werkt het?

Wanneer u een standplaatsvergunning aanvraagt, wordt deze getoetst aan de APV en het bestemmingsplan. Er wordt gekeken naar het bestemmingsplan omdat uit jurisprudentie blijkt dat een aanvraag al snel planologisch/ruimtelijk relevant is. Als er sprake is van ruimtelijke relevantie dan bestaat de mogelijkheid dat u naast een standplaatsvergunning ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

In het standplaatsenbeleid staat beschreven welke plekken a) niet en b) wel ruimtelijk relevant zijn. Dit houdt het volgende in:

Deze standplaatsen moeten voldoen aan één vergunning; een standplaatsenvergunning op basis van de APV.

  • Deze standplaatsen moeten voldoen aan twee vergunningen: een standplaatsvergunning op basis van de APV en een Omgevingsvergunning. Wanneer een aanvraag voldoet aan de eisen die door de APV en de voorwaarden die in het beleid gesteld worden, werken we mee aan het verlenen van een Omgevingsvergunning.
  • De locaties die ruimtelijk relevant zijn, kunt u vinden in het standplaatsenbeleid.

Locaties

In de gemeente Harlingen kunt u op verschillende locaties een standplaats innemen. In het Standplaatsenbeleid Gemeente Harlingen zijn een aantal vaste locaties aangewezen. Op iedere locatie wordt een maximaal aantal standplaatsen vergund. De aangewezen vaste locaties zijn Voorstraat, parkeerterrein hoekje Westerzeedijk, Dokkade en linkerkant parkeerterrein Westerzeedijk. Voor meer toelichting over deze locaties verwijzen wij u naar het beleid. Ook staat in het beleid op welke locaties het niet toegestaan is een standplaats in te nemen. Dit zijn de Waddenpromenade, het Havenplein en de Grote Bredeplaats.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het team VVH van de gemeente Harlingen, of via 14 0517 of via info@harlingen.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?