Wat is het?

U hebt een vergunning nodig als u een terras wilt plaatsen bij uw horeca-instelling (dit kan ook bij een paracommerciële rechtspersoon, zoals een sportvereniging of een dorpshuis). Een terrasvergunning is ook noodzakelijk als u uw terras op eigen grond plaatst. U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef in uw aanvraag de volgende informatie:

  • Naam en adres van uw bedrijf,
  • Afmeting van uw terras (met tekening).

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Regels voor het mogen hebben van een terras worden vermeld in het Terrassenbeleid Harlingen.(externe link)

Tijdens het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt gekeken naar:

  • Het belang van de openbare orde.
  • Het beperken of voorkomen van overlast voor de omgeving.
  • Het voorkomen van gevaar voor de veiligheid en bruikbaarheid van de weg.

Wilt u schermen, daken of vlonders plaatsen op uw terras en verankeren in de grond of aan een gevel? Dan hebt u in bijna alle gevallen ook een omgevingsvergunning nodig.

Heeft deze informatie u geholpen?