Voor toeristen

Overnacht u als toerist in de gemeente Harlingen? Bijvoorbeeld in een hotel, de jachthaven, een bed and breakfast, een recreatiewoning of op een camping? Dan moet u toeristenbelasting betalen. De belasting zit bij de kosten van verblijf inbegrepen (maar wordt op de factuur meestal apart vermeld).

Waarom toeristenbelasting?

Toeristen maken gebruik van de wegen, fiets- en wandelpaden, aanlegplaatsen en kades in de gemeente. De aanleg en onderhoud hiervan kost de gemeente veel geld. De gemeente heft daarom toeristenbelasting, zodat toeristen ook meebetalen aan deze kosten. Daarnaast gebruikt de gemeente de inkomsten van de toeristenbelasting voor onder andere het VVV, het strand aan de Westerzeedijk en de sanitaire voorzieningen.

Voor accommodaties

De eigenaar of beheerder van de verblijfsaccommodatie betaalt de belasting vervolgens aan de gemeente.

Wat moet ik doen?

Als toerist hoeft u niet veel te doen. De door u betaalde toeristenbelasting kunt u in de meeste gevallen terugvinden op de factuur van de accommodatie.  

Overnachtingsplaats beginnen?

Wilt u een hotel, camping of een ander soort overnachtingsplaats beginnen? Meldt dit dan bij de gemeente.

Aangifte toeristenbelasting

Als u overnachtingen aanbiedt tegen vergoeding in bijvoorbeeld een bed and breakfast, een hotel of op een camping, dan moet u toeristenbelasting aan de gemeente betalen. Deze toeristenbelasting mag u doorberekenen aan uw klanten. Voordat u de eerste keer gelegenheid biedt tot overnachten tegen vergoeding in welke vorm dan ook, moet u dit schriftelijk melden aan de afdeling Bedrijfsvoering, team Belastingen.

U moet elk halfjaar aangifte doen van het aantal overnachtingen. Voor de watertoeristenbelasting geldt het aantal etmalen van de passanten. U ontvangt hiervoor een aangifteformulier van de gemeente. De gemeente berekent op basis van die gegevens de (water)toeristenbelasting die u moet betalen.

Controle van uw aangifte

De gemeente kan ieder jaar controleren of uw aangifte juist en volledig is. Hiervoor kan de gemeente uw administratie opvragen.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente Harlingen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken

Wat kost het?

  • Toeristenbelasting (per persoon, per overnachting) € 1,20
  • Watertoeristenbelasting (per persoon, per etmaal)  € 1,20
    (Prijswijzigingen voorbehouden)

Meer informatie

Neem contact op met team Belastingen van de gemeente Harlingen via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?