Wat is het?

In de gemeente zijn verschillende locaties om een huwelijk plaats te laten vinden. Heeft u zelf een leuke locatie gezien? Ook dat is geen probleem, daar komt de ambtenaar van de burgerlijke stand ook graag langs.

Hoe werkt het?

U mag zelf aangeven waar u wilt trouwen. Onderstaande locaties zijn door de gemeente aangewezen als trouwlocatie.

Stadhuis

Het stadhuis is in 1730 gebouwd. In het stadhuis zijn er 2 zalen, de Raadzaal en de Burgerzaal:

Trouwen in de raadzaal

Als u gaat trouwen in het stadhuis is dit meestal in de raadzaal. Bij een huwelijk kunnen er 50 gasten mee de raadzaal in, dit in verband met de brandveiligheid.

Trouwen in de burgerzaal

Bij kleinere groepen is het mogelijk om het huwelijk in de burgerzaal te laten plaatsvinden, deze ruimte is wat kleiner dan de raadzaal, hier kunnen maximaal 16 personen in.

Regina Andrea

Trouwen op een voormalig kokkelschip? Dat kan op de Regina Andrea(externe link). Het schip is in 1999 helemaal aangepast aan de moderne eisen. Het biedt plaats aan 120 personen.

Klipper Isis

Vandaag is de Isis(externe link) één van de oudste zeilende klippers ter wereld. Met haar lengte van meer dan 30 meter is zij een sierlijk zeilschip met fraaie lijnen. In totaal biedt de Isis accommodatie voor 35 personen.

Trouwlocatie voor een dag

Harlingen biedt aanstaande paren de mogelijkheid om op een andere locatie dan de vaste trouwlocaties te trouwen of een partnerschap te sluiten. Omdat we natuurlijk graag willen dat alles goed verloopt, volgt hieronder een aantal punten waarmee u rekening moet houden als u kiest voor een eenmalige trouwlocatie.

De volgende zaken zijn hierbij voor u van belang:

  1. De locatie moet gelegen zijn binnen de grenzen van de gemeente Harlingen;
  2. De voltrekking moet openbaar zijn;
  3. De voltrekking moet toegankelijk zijn;
  4. De toiletvoorzieningen zijn aanwezig;
  5. De locatie mag niet in strijd zijn met de openbare orde, goede smaak en zeden;
  6. De locatie is brandveilig. Deze kan getoetst worden door de brandweer;
  7. De eigenaar van de locatie stemt in met de voltrekking op zijn eigendom. Hij geeft hiervoor een schriftelijke verklaring van instemming af.

Bovengenoemde punten worden beoordeeld door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het verzoek om aanwijzing locatie voor een huwelijksvoltrekking of geregistreerd partnerschap moet u minimaal 2 maanden van tevoren bij de gemeente aanvragen.

Gemeentelijke aansprakelijkheid

Een aangewezen trouwlocatie, oftewel eenmalige trouwlocatie, is geen eigendom van de gemeente. De gemeente draagt daarom geen aansprakelijkheid bij een ongeval of andere situatie waardoor de voltrekking of registratie niet door kan gaan. De inzet van de gemeente bestaat alleen uit het eenmalig aanwijzen van de locatie en het beschikbaar stellen van een trouwambtenaar. Alle overige zaken moet u zelf regelen.

Extra informatie

Heeft deze informatie u geholpen?