Op woensdag 25 september 2019 heeft de gemeenteraad van Harlingen het schetsontwerp en de ontwikkelstrategie voor de Westerzeedijk vastgesteld. Dit betekent dat verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied. Daarnaast wordt op korte termijn gestart met de uitvoering van een aantal quick wins.

  • Entree Harlingen: bij de camping maken we een betere aansluiting op de weg en zorgen we voor een goede oversteekmogelijkheid. Hiervoor wordt een voorlopig en definitief ontwerp gemaakt. De uitvoering vindt plaats in het voorjaar van 2020.
  • Wandelpad Westerzeedijk-Byniastate: in oktober wordt een bijeenkomst voor omwonenden georganiseerd. Samen, met bewoners, gaan we kijken naar een definitieve route en werken we het schetsontwerp uit tot een voorlopig en definitief ontwerp. Uitvoering volgt in het voorjaar van 2020.