Wat is het?

Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent. U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven. Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing.

Verhuizing online regelen

U kunt de verhuizing ook op deze manieren aan ons doorgeven:

 • Een persoonlijke afspraak bij het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Harlingen;
 • Schriftelijk, vul hiervoor het verhuisformulier in (PDF, 54,26 KB) en stuur het naar de gemeente.

Wat moet ik doen?

Als u in of naar Harlingen, Midlum of Wijnaldum verhuist, dan moet u dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing melden bij de gemeente Harlingen. Wilt u de verhuizing eerder doorgeven? Dat kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing. U kunt de verhuizing op een aantal manieren aan ons doorgeven:

Neem de volgende zaken mee:

 • Een geldig identiteitsbewijs,
 • Als er al iemand op het nieuwe adres woont, een akkoordverklaring inwoning (zie kopje 'Te downloaden' onderaan de pagina) met een kopie van het legitimatiebewijs van de bewoner,
 • Als u de verhuizing schriftelijk doorgeeft, stuurt u dan een kopie van een geldig identiteitsbewijs mee.

Officiële verhuisdatum

De datum waarop u uw verhuizing doorgeeft aan de gemeente, is de datum van adreswijziging. Heeft u een verhuisdatum in de toekomst doorgegeven? De gemeente past de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u daar aangifte doen. De uitschrijving in Harlingen regelt uw nieuwe gemeente dan voor u.

 

Hoe werkt het?

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

Doorgeven verhuizing

Iedereen die verhuist moet zelf de verhuizing doorgeven. Als u niet zelf uw verhuizing door kunt geven, dan kunt u een ander vragen dit te doen:

 • Bent u 18 jaar of ouder? Dan geeft u de verhuizing zelf door,
 • Bent u jonger dan 16? Dan geven ouders, voogd of verzorgers geven de verhuizing door,
 • Bent u 16 of 17 jaar? Dan geeft u de verhuizing zelf door. U kunt het ook laten doen door uw ouders, voogd of verzorgers,
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door,
 • Kunt u vanwege uw gezondheid niet persoonlijk uw verhuizing doorgeven? Dan kan uw echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner of meerderjarig kind dit voor u doen. Dit kan alleen als hij/zij op hetzelfde adres woont,
 • Zit u in de gevangenis? U kunt de verhuizing zelf doorgeven. U kunt ook een vertegenwoordiger van de gevangenis vragen uw verhuizing door te geven.

Extra informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Heeft deze informatie u geholpen?