De Europese verkiezingen worden op donderdag 6 juni 2024 georganiseerd. In 2024 worden in Nederland 31 Europarlementariërs verkozen. Dit zijn er vijf meer dan bij de Europese verkiezingen van 2019. Deze verhoging komt door het tussentijds uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en doordat de Nederlandse bevolking is gegroeid.

Op deze pagina kunt u alles vinden omtrent de de Europese verkiezingen 2024. Er is een veel gestelde vragenlijst met antwoorden opgesteld. Ook kunt u onderaan de pagina verschillende documenten downloaden met bijvoorbeeld informatie over de locaties van alle stemlokalen, hoe het stemmen werkt en ook hoe het tellen in zijn werk gaat. 

Registratie kiezers in de gemeente Harlingen die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.

De burgemeester van de gemeente Harlingen maakt bekend, dat niet-Nederlanders die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en als ingezetene zijn ingeschreven bij deze gemeente, zich kunnen laten registreren als kiezer voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement. 

U moet:

 • Op dinsdag 23 april 2024, de dag van kandidaatstelling, in Nederland staan ingeschreven in de Basis Registratie Personen;
 • Op donderdag 6 juni, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder zijn en
 • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Nader inlichtingen worden verstrekt door:
Team Burgerzaken
Groenlandsvaarder, Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen
 

Hoe worden de Europarlementariërs verkozen?

In Nederland breng je een voorkeursstem uit. Hiermee kunnen kiezers hun voorkeur uiten voor een kandidaat van een bepaalde politieke partij. Kandidaten die de meeste voorkeursstemmen ontvangen, hebben de grootste kans om verkozen te worden.

Wie zijn de kandidaten?

Personen die zich kandidaat willen stellen voor de Europese verkiezingen moeten zich op 23 april 2024 registreren bij de Kiesraad. Hierna kan je op de website van de Kiesraad alle kandidatenlijsten inzien. Ook kan je na 23 april 2024 op de websites van deelnemende politieke partijen een lijst van hun definitieve kandidaten vinden.

Op welke politiek partijen kan ik stemmen?

Politieke partijen die mee willen doen aan de Europese verkiezingen moeten zich op 23 april 2024 registreren bij de Kiesraad. Hierna kan je op zowel de websites van die politieke partijen als die van de Kiesraad zien welke partijen deelnemen.

Is er een kiesdrempel?

In Nederland is er bij de Europese verkiezingen geen kiesdrempel. Een politieke partij moet wel genoeg stemmen behalen voor een zetel. Er worden 31 Europarlementariërs verkozen. Dit betekent dat een politieke partij minstens 3,23% van de stemmen moet behalen om één zetel te krijgen.

Wat zijn de kiesdistricten in Nederland?

In Nederland is er tijdens de Europese verkiezingen één kieskring. Dit betekent dat Nederlanders in het gehele land stemmen op dezelfde kandidatenlijst.

Is stemmen verplicht?

Stemmen is niet verplicht bij de Europese verkiezingen in Nederland.

Wie mag er stemmen?

Je mag bij de Europese verkiezingen stemmen als je:

 • op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder bent;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie;
 • niet ontzet bent uit het kiesrecht.

Daarnaast kan je ook stemmen als EU-burger uit een andere lidstaat als je daarvoor bij de gemeente een aanvraag hebt ingediend.

Waar kan ik stemmen?

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je in Nederland?

Je kan stemmen in elk stemlokaal in jouw gemeente. Op de voorkant van je stempas staat het dichtstbijzijnde stemlokaal aangegeven. Als je in een andere gemeente wilt stemmen, moet je een kiezerspas aanvragen.

Heb je de nationaliteit van een ander EU-land en stem je in Nederland?

Dan moet je jezelf vóór 23 april 2024 met het Y 32-formulier registreren bij je gemeente. Het formulier kan je bij je gemeentehuis aanvragen. Na succesvolle registratie kan je stemmen in elk stemlokaal in jouw gemeente. Op de voorkant van je stempas staat het dichtstbijzijnde stemlokaal aangegeven.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je buiten Nederland?

Als je buiten Nederland woont, kan je jezelf eenmalig als 'kiezer buiten Nederland' registreren op de website van de gemeente Den Haag. Na succesvolle registratie krijg je voor elke verkiezing je briefstempas automatisch per post.
Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor vakantie, kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen. Hiervoor kan je de achterkant van je stempas gebruiken of je kan een apart formulier aanvragen (model L8). Dit formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen door je gemeente zijn ontvangen.

Waar moet ik me registreren om te stemmen?

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je in Nederland?

Je hoeft jezelf niet te registreren om te stemmen. Je ontvangt uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen automatisch je stempas op je thuisadres.

Heb je de nationaliteit van een ander EU-land en stem je in Nederland?

Je moet jezelf vóór 23 april 2024 met het Y 32-formulier registreren bij je gemeente. Het formulier kan je bij je gemeentehuis aanvragen.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je buiten Nederland?

Als je buiten Nederland woont, kan je jezelf eenmalig als 'kiezer buiten Nederland' registreren op de website van de gemeente Den Haag. Na succesvolle registratie krijg je voor elke verkiezing je briefstempas automatisch per post.
Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor vakantie, kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen. Hiervoor kan je de achterkant van je stempas gebruiken of je kan via een apart formulier een schriftelijke volmacht aanvragen (model L8). Dit formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen door je gemeente zijn ontvangen.

Tot wanneer kan ik me registreren om te stemmen?

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je in Nederland?

Je hoeft jezelf niet te registreren om te stemmen. Je ontvangt uiterlijk veertien dagen voor de verkiezingen automatisch je stempas op je thuisadres.

Heb je de nationaliteit van een ander EU-land en stem je in Nederland?

Je moet jezelf vóór 23 april 2024 met het Y 32-formulier registreren bij jouw gemeente. Het formulier kan je bij je gemeentehuis aanvragen.

Heb je de Nederlandse nationaliteit en stem je buiten Nederland?

Als je buiten Nederland woont, kan je jezelf eenmalig als 'kiezer buiten Nederland' registreren op de website van de gemeente Den Haag. Na succesvolle registratie krijg je voor elke verkiezing je briefstempas automatisch per post.
Als je tijdelijk in het buitenland verblijft, bijvoorbeeld voor vakantie, kan je iemand volmacht geven om voor jou te stemmen. Hiervoor kan je de achterkant van je stempas gebruiken of je kan via een apart formulier een schriftelijke volmacht aanvragen (model L8). Dit formulier moet uiterlijk vijf dagen voor de verkiezingen door je gemeente zijn ontvangen.

Welke documenten moet ik meenemen naar het stemlokaal?

Je moet je ID-kaart, paspoort of rijbewijs en je stempas meenemen.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor kiezers met een beperking. In sommige gevallen mag een kiezer met een beperking geholpen worden bij het uitbrengen van de stem. Lees op de website van de Nederlandse overheid meer over de maatregelen die worden genomen voor kiezers met een beperking

Waar vind ik makkelijk te lezen informatie over de verkiezingen?

In de aanloop naar de verkiezingen geeft ProDemos een 'Verkiezingskrant in gewone taal' uit. Meer makkelijk te lezen informatie over de Europese verkiezingen kan je ook vinden op de 'Makkelijk te lezen' pagina van deze website.

Kan ik mijn stem per post uitbrengen?

Nee, je kan over het algemeen niet via de post je stem uitbrengen. Alleen Nederlanders die in het buitenland wonen en geregistreerd staan als kiezer buiten Nederland mogen per post stemmen.

Kan ik online stemmen?

Nee, je kan in Nederland bij de Europese verkiezingen niet online stemmen.

Wat heb ik nodig om te stemmen?

Wat heb ik nodig om te mogen stemmen?

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U krijgt uw stempas thuisgestuurd. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

U ontvangt uw stempas thuis 

U krijgt uw persoonlijke stempas thuisgestuurd. U ontvangt deze uiterlijk donderdag 23 mei 2024. 

Uw stempas heeft een uniek nummer. De stempas is voor het stembureau het bewijs dat u nog niet bij een ander stembureau heeft gestemd. Met uw stempas kunt u stemmen in elk stemlokaal in de gemeente. Als u in een
andere gemeente wilt stemmen, kunt u een kiezerspas aanvragen.

Stempas niet ontvangen of kwijt

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe stempas aan bij de gemeente. Dit kan schriftelijk via dit formulier of aan de balie van de gemeente.
Het schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni binnen zijn bij de gemeente. Aan de balie van de gemeente kunt u tot woensdag 5 juni 12.00 uur terecht. Daarna is het niet meer mogelijk om een nieuwe stempas aan te vragen.

Stemmen na verhuizing naar een andere gemeente

Het adres waarop u op de dag van kandidaatstelling officieel staat ingeschreven, bepaalt in welke gemeente u kunt stemmen. Bij deze Europees Parlementsverkiezing is de dag van kandidaatstelling 23 april 2024. Op het adres waar u dan staat ingeschreven, wordt ook uw stempas bezorgd. Wilt u in uw nieuwe gemeente stemmen? Vraag dan een kiezerspas aan.

Identiteitsbewijzen waarmee u kunt stemmen

Om te kunnen stemmen heeft u een stempas en een identiteitsbewijs nodig. U kunt een van deze identiteitsbewijzen meenemen:

 • paspoort;
 • identiteitskaart;
 • rijbewijs uit Nederland.

Kiezers met een dubbele nationaliteit kunnen zich ook identificeren met een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een EER-land, of een paspoort of identiteitskaart uit Zwitserland.

Stemmen met een verlopen paspoort of identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Kijk bij ‘geldig tot’. Staat daar 7 juni 2019, of een datum daarna? Dan mag u het identiteitsbewijs nog gebruiken om te stemmen. Heeft u geen identiteitsbewijs of is dit meer dan 5 jaar verlopen? En kunt u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs aanvragen? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen met een schriftelijke volmacht. Dit kan via een formulier <link> of aan de balie. U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het formulier in. Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij de gemeente.

Identiteitsbewijs gestolen of kwijt

Is uw identiteitsbewijs gestolen of bent u het kwijt? Met een verklaring van vermissing kunt u toch stemmen. Deze verklaring vraagt u aan bij de gemeente. Neem dan ook een pasje met uw foto mee. Bijvoorbeeld een gepersonaliseerde
OV-chipkaart.

Stemmen: hoe werkt dat?

Hoe werkt stemmen bij de verkiezing?

 • Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing ontvangt u uw stempas.
 • Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee naar het stembureau.
 • Op het stembureau levert u uw stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs zien aan het stembureaulid.
 • Op het stembureau krijgt u een stembiljet. Hierop staan alle partijen die meedoen aan de verkiezing. Ook staan hierop alle kandidaten op wie u kunt stemmen.
 • Het stembiljet neemt u mee in het stemhokje. De stemming is geheim. De stemhokjes in het stemlokaal staan zo, dat niemand kan zien op wie u stemt. Alleen mensen met een lichamelijke beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje.
 • Met een rood potlood kleurt u het rondje in voor de naam van de persoon op wie u wilt stemmen. U kunt het stembiljet ook leeg laten. Dat heet blanco stemmen.
 • Vouw het stembiljet zo op dat niemand uw keuze kan zien.
 • Hierna stopt u het stembiljet in de stembus.

Bekijk de stappen in beeld en tekst.

Blanco stemmen

Wilt u geen kandidaat kiezen, maar wel uw stemrecht gebruiken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U gaat dan wel naar het stemhokje, maar kiest geen kandidaat. U vult dus niets in op het stembiljet. Een blanco stem heeft geen invloed op de zetelverdeling. Een blanco stem of een niet-uitgebrachte stem gaat dus niet naar de grootste partij. Een blanco stem telt wel mee bij het bepalen van de opkomst van de verkiezing. 

Verkeerd ingevuld stembiljet of vergissing

U kunt bij het stemmen 1 kandidaat per stembiljet kiezen door het bijbehorende vakje rood te kleuren. Als u meerdere vakjes inkleurt of iets op het stembiljet tekent of kleurt, is uw stembiljet ongeldig. Uw stem telt dan alleen mee voor de
berekening van de opkomst. Heeft u per ongeluk uw stembiljet ongeldig gemaakt of heeft u zich vergist? Dan mag u 1 keer een nieuw stembiljet vragen.

Iemand anders vragen om voor u te stemmen (machtigen)

Kan ik iemand anders vragen om voor mij te stemmen?

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland? Dan kunt u iemand anders vragen om voor u te stemmen. Dit heet machtigen. Let op: een kiezer mag alleen uit zichzelf iemand anders machtigen. U mag niet aan andere kiezers vragen of u voor hen mag stemmen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten en dat is strafbaar.

Hoe kan ik een andere kiezer machtigen?

U kunt op 2 manieren iemand vragen om voor u te stemmen:

 1. via uw stempas (onderhandse volmacht)
 2. via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

Iemand machtigen via de stempas (onderhandse volmacht)

Iemand machtigen via de stempas kunt u bijvoorbeeld doen als u ziek bent op de dag dat u wilt stemmen. U mag zelf kiezen wie u machtigt. De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet: 

 • kiesgerechtigd zijn;
 • in dezelfde gemeente als u wonen. Als de persoon die voor u stemt (de gemachtigde) niet in uw gemeente woont dan kunt u een machtigingsformulier invullen (zie onder ‘schriftelijke volmacht’); 
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen via uw stempas werkt zo:

U vult de achterkant van uw stempas in. Doe dit samen met degene die u wilt machtigen. Dan weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt. Geef de gemachtigde uw stempas en een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Dit mag ook een goed leesbare foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet zijn.

De gemachtigde laat de kopie van uw identiteitsbewijs zien op het stembureau. De gemachtigde moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Iemand machtigen via een machtigingsformulier (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. U kunt hiervoor een formulier ophalen bij de balie van de gemeente of downloaden. Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn. Met een schriftelijke volmacht kunt u iemand uit dezelfde gemeente of een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • u op de dag dat u kan stemmen niet in de gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of vanwege uw werk in het buitenland zit;
 • u geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

De persoon die voor u stemt (de gemachtigde) moet:

 • kiesgerechtigd zijn;
 • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 U en de persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) vullen het formulier in. Laat eerst degene die u wilt machtigen het formulier invullen voordat u dat zelf doet. Zo weet u zeker dat u de juiste persoon machtigt.

Lever het formulier uiterlijk maandag 3 juni in bij de gemeente.

De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij voor u kan stemmen. Als de gemeente het volmachtbewijs heeft goedgekeurd, kan het volmachtbewijs niet meer worden ingetrokken.

De gemachtigde neemt het schriftelijke volmachtbewijs mee naar het stembureau. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te geven.

Een gemachtigde kan voor maximaal 2 andere personen stemmen.

Veilige kopie van het identiteitsbewijs

Met de KopieID-app van de Rijksoverheid, maakt u op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs. U kunt dan de foto en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. Let op: kijk goed op uw ID-bewijs waar uw BSN staat. Dit nummer kan ook in een (machine-leesbare) strook onderaan het document staan. Maak ook daar uw BSN onleesbaar.

Uw naam, geboortedatum, handtekening en de ‘geldig tot’-datum van het document zijn nodig. Deze gegevens mag u dus niet onleesbaar maken. Met de KopieID app kunt u ook een watermerk toevoegen aan de kopie. In dit watermerk zet u het doel waarvoor u de kopie maakt. Ook zet u hierin de datum waarop u de kopie maakt. U kunt de kopie vervolgens versturen of printen.

KopieID-app downloaden

U kunt de KopieID-app downloaden in de Apple App Store of Google Play Store. De app is een uitgave van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Ik wil iemand machtigen, maar ik kan geen handtekening zetten

Wilt u iemand machtigen, maar kunt u geen handtekening zetten? En staat op uw identiteitsdocument ‘niet in staat tot tekenen’? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen zonder handtekening. U hoeft de schriftelijke volmacht of de machtiging via uw stempas dan niet te ondertekenen. De gemeente of het stembureau controleert of de opmerking ‘niet in staat tot tekenen’ ook in uw identiteitsdocument staat. Als dat zo is, kan iemand anders voor u stemmen. 

Voor hoeveel mensen mag ik met een volmacht gaan stemmen?

U mag per verkiezing voor maximaal 2 andere kiezers een volmachtstem uitbrengen. Dit kan alleen tegelijk met uw eigen stem. 

Kiezer moet het zelf vragen

Het initiatief om een andere kiezer te machtigen, ligt altijd bij de kiezer zelf. Dit betekent dat de kiezer zélf iemand anders moet vragen om voor hem te stemmen. De kiezer vertelt aan de gemachtigde op wie hij moet stemmen. 

Ronselen van volmachten is strafbaar 

Ronselen van volmachten wil zeggen dat iemand steeds kiezers vraagt om hun stempas te ondertekenen en af te geven. Dat is strafbaar. Het initiatief om een volmacht te geven ligt altijd bij de kiezer en niet bij de gemachtigde. Dit betekent dat de kiezer zelf iemand anders moet vragen om voor de kiezer te stemmen. De kiezer geeft aan de gemachtigde door op wie hij moet stemmen. Het is ook strafbaar om een kiezer om te kopen via een gift of een belofte. Of om de kiezer op een andere manier te dwingen om een volmacht af te geven. Denkt u dat er stemmen worden geronseld? Doe hiervan aangifte bij de politie.

Stemmen tellen en het vaststellen van de uitslag

Op 6 juni om 21.00 uur sluit de stemming. Daarna starten de leden van de stembureaus met het tellen van de stemmen. U mag hiernaar komen kijken. De voorzitter van het stembureau zorgt ervoor dat het tellen goed verloopt.

Tellen van de stemmen

 • De leden van het stembureau tellen eerst alle stempassen, kiezerspassen en volmachten. Het totaal hiervan is het aantal kiezers dat is toegelaten tot de stemming.
 • Daarna openen de stembureauleden de stembus. Ze halen de stembiljetten uit de stembus.
 • Ze vouwen de stembiljetten open en sorteren deze per lijst.
 • Daarna gaan ze de stembiljetten tellen.
 • Op donderdagavond worden alleen de stemmen op lijstniveau (per partij) geteld. Het gemeentelijk stembureau telt de volgende dat de stemmen per lijst en per kandidaat. Dat is de definitieve telling.
 • Ook tellen de stembureauleden het aantal blanco en ongeldige stemmen.
 • De voorzitter rekent het totaal aantal uitgebrachte stemmen uit. Dit aantal moet gelijk zijn aan het aantal toegelaten kiezers. Zijn de aantallen niet gelijk zijn? Dan schrijft de voorzitter dit telverschil. Het gemeentelijk stembureau voert de dag daarna extra controles uit.
 • De voorzitter schrijft alle aantallen op in het proces-verbaal. Dat is het verslag van het stembureau. Hier komen ook eventuele bezwaren van kiezers in.
 • Het gemeentelijk stembureau telt op 7 juni alle stembiljetten op lijst- en kandidaatsniveau. Dit heet centrale stemopneming.
 • Het gemeentelijk stembureau maakt een proces-verbaal op. Alle aantallen staan hierin. Ook alle bezwaren van kiezers staan hierin. Dit procesverbaal wordt op maandag 10 juni getekend. U mag hiernaar komen kijken. 

Wat gebeurt er na het tellen van de stemmen?

 • De gemeente publiceert de processen-verbaal met daarin de aantallen per stembureau op de website. Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat het procesverbaal van het gemeentelijk stembureau is getekend op maandag 10 juni. U vindt deze processen-verbaal ook via www.kiesraad.nl.
 • Het centraal stembureau voor de Europees Parlementsverkiezing is de Kiesraad. Deze voert een aantal controles uit. Als iemand een fout ontdekt in een proces-verbaal, kan hij daar een melding van doen. Het centraal stembureau kan dan tegen het gemeentelijk stembureau zeggen dat ze de fout moeten verbeteren. Het verslag hiervan heet een corrigendum.
 • Op 19 juni om 11.00 uur ste lt het centraal stembureau de definitieve uitslag en de zetelverdeling vast. Dit is tijdens een openbare zitting. Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Regels bij het tellen van de stemmen

 • Het tellen van de stemmen is openbaar. U bent welkom om te komen kijken. Ook de media mogen aanwezig zijn.
 • Alleen leden van het stembureau en tellers die zijn aangewezen door de gemeente tellen de stemmen.
 • Als u denkt dat er iets niet goed verloopt tijdens het tellen van de stemmen, dan geeft u dat aan bij de voorzitter van het stembureau. Deze maakt hiervan een aantekening in het proces-verbaal.
 • U mag het telproces en de stembureauleden niet hinderen.
 • U mag aantekeningen, foto’s en video’s maken.
 • U mag een foto maken van het proces-verbaal met daarop de aantallen.
 • Dit mag pas nadat het proces-verbaal is ondertekend door de leden van het stembureau. U mag geen foto’s maken van de handtekeningen van de stembureauleden.

Opslag en vervoer van de stembiljetten

 • Nadat de stembureauleden de stemmen hebben geteld op donderdagavond 6 juni, doen zij alle stembiljetten in de stembus (of in een andere transportbox). Die wordt afgesloten en verzegeld.
 • Het stembureau doet de sleutel van de stembus en het proces-verbaal in een envelop. Die wordt ook verzegeld.
 • Daarna worden de stembus en de envelop apart van elkaar vervoerd naar de opslaglocatie. Beide door minstens 2 personen.
 • De stembus/transportbox en de envelop worden apart van elkaar opgeslagen. De opslaglocatie is beveiligd.
 • Vrijdagochtend 7 juni vervoert de gemeente alle stembussen en enveloppen naar de locatie van het gemeentelijk stembureau. De stembussen en enveloppen worden weer apart van elkaar vervoerd.
 • Het gemeentelijk stembureau stelt de uitkomsten van de verkiezing op gemeenteniveau vast tijdens een openbare zitting.
 • Daarna worden de stembiljetten opnieuw beveiligd vervoerd en opgeslagen. Alle wordt bewaard totdat de verkiezingsuitslag onherroepelijk is.

Info voor blinden, slechtzienden en mensen met dyslexie

Kunt u minder goed of niet zien? Of heeft u dyslexie of moeite met lezen? Dan kunt u stemmen met een stemmal en soundbox. In onze gemeente bieden wij deze mogelijk aan in stembureau 4 bij MFC Het Vierkant, Johan van Oldenbarneveltstraat 2.

Stemmen met een stemmal met soundbox 

U kunt de kandidatenlijst beluisteren met de soundbox. Door middel van 2 knoppen kunt u door de verschillende kieslijsten navigeren om de juiste partij en/of kandidaat te vinden. De soundbox heeft een hoofdtelefoon, maar u kunt ook uw eigen hoofdtelefoon gebruiken. Plug die in de soundbox of laat dat doen door het stembureaulid.

Met behulp van de stemmal vindt u de juiste partij en de juiste kandidaat. De stemmal is een plaat met een opstaande rand en een deksel. Op de deksel staan in voelbare cijfers en in braille de partijnummers vermeld. Recht onder het partijnummer vindt u een verdieping met daarin ronde gaatjes. Deze gaatjes komen overeen met het rondje op het stembiljet.

Informatie video

Er is een video beschikbaar speciaal voor kiezers met een visuele beperking. Deze legt uit hoe stemmen met een stemmal werkt. Bekijk de video op rijksoverheid.nl.

Heeft deze informatie u geholpen?

Stemmen met een visuele beperking

In alle stembureaus hangt een extra grote kandidatenlijst. Daarnaast ligt er een leesloep, die de tekst op het stembiljet vergroot. Ook moet in het stemhokje goede verlichting zijn. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook voor mensen met een visuele beperking voorbeeld stempassen, kiezerspassen en schriftelijke volmacht passen gemaakt. Er zijn ook friese varianten gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden.