Informatie over de identificatieplicht

Om uw stem te kunnen uitbrengen moet u zich kunnen legitimeren met een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Dat document mag op de dag van de stemming niet langer dan 5 jaar verlopen zijn.

Een kiezer moet zich kunnen legitimeren

De regering heeft besloten dat een kiezer zich moet kunnen legitimeren als hij of zij gaat stemmen. Neemt u naast uw stempas of kiezerspas dus altijd een identiteitsbewijs mee. De stembureauleden hebben instructie gekregen hierop geen uitzonderingen te maken. Ook als u de stembureauleden persoonlijk kent, moet u zich kunnen legitimeren.

Maximaal 5 jaar verlopen

Controleer dus vóórdat u naar het stembureau goed of u uw stempas én identiteitsbewijs bij u heeft. Let op: Als u een onderhandse volmacht heeft aangenomen van een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van een legitimatiebewijs van de volmachtgever kunnen overleggen op het stembureau. Ook dat legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Heeft deze informatie u geholpen?