Dinsdag 17 juli 2018 vond de derde bijeenkomst van het Open Planproces Westerzeedijk plaats. Na een welkomstwoord van wethouder Hein Kuiken zagen de ca. 40 aanwezigen presentaties van Sweco en René Kuiken Urbanism/Strootman landschapsarchitecten over het proces, de quick scan haalbaarheid zwemlocaties en drie modellen voor het ruimtelijk raamwerk. Aanwezigen konden hier met hun mobiel op reageren en vervolgens over discussiëren. In het tweede deel van de avond konden aanwezigen hun mening geven over de modellen en met groene stickers de belangrijkste aspecten voor het Westerzeedijkgebied aangeven.

Zwemlocaties

Het onderzoek van Tauw levert eerste bevindingen op, die binnenkort worden behandeld door het College van B&W en de gemeenteraad. De zwemlocaties in de vluchthaven en aan het strand hebben de voorkeur als het gaat om zwemmen in zeewater. De locatie op het strand was tijdens de 2e bijeenkomst favoriet onder de toen aanwezigen. Voor het zwemmen in zoet water, binnendijks, biedt een natuurbad op de locatie van het oude zwembad de beste mogelijkheden. Nadere uitwerking en technisch onderzoek is noodzakelijk, met name voor de locatie op het strand.

Drie modellen voor het openbaar gebied

René Kuiken Urbanism en Strootman landschapsarchitecten hebben drie modellen opgesteld voor het ruimtelijk raamwerk Westerzeedijk. Dit raamwerk vormt de basis voor ontwikkeling van het totale gebied en geeft de positie aan van openbare ruimte (zoals park), water, groen en fiets- en wandelroutes in het gebied. De huidige functies (woonboten, woningen, camping, sport) worden gehandhaafd en ingepast. De invulling binnen de ontwikkelvlekken, met bijvoorbeeld stedelijke functies of dag- en verblijfsrecreatie, is alleen ter inspiratie opgenomen. Hierover worden in een later stadium keuzes gemaakt.

Uitgangspunt in alle modellen is het verweven van dijk en strand met de Bolswardervaart en het achterliggende (woon)gebied. Ook gaan alle modellen uit van bereikbaarheid voor auto’s vanaf de Westerzeedijk en voor fietsers en voetgangers vanaf alle zijden, door aanleg van nieuwe routes.

Model bolswardervaart

Heeft deze informatie u geholpen?