Op maandag 17 september 2018 vond de vierde bijeenkomst van het Open Planproces Westerzeedijk plaats. Tijdens deze bijeenkomst is het voorkeursmodel voor het ruimtelijk raamwerk gepresenteerd aan de aanwezigen. Het ruimtelijk raamwerk vormt de basis voor ontwikkeling van het Westerzeedijkgebied en bestaat uit een openbare ruimte met parkzones en routes. Binnen dit raamwerk zijn ontwikkelvlekken waar vooral recreatieve ontwikkelingen en plannen een plek kunnen krijgen. Voor de invulling van de ontwikkelvlekken wordt in een later stadium keuzes gemaakt.

Voordat het zo ver is, wordt het voorkeursmodel voor het ruimtelijk raamwerk, inclusief al uw opmerkingen daarop, voorgelegd aan de gemeenteraad van Harlingen. Naar verwachting vindt de behandeling plaats in november/december. Graag biedt de projectorganisatie Open Planproces Westerzeedijk u de gelegenheid om te reageren op het voorkeursmodel.

U kunt tot 5 oktober 2018 reageren door uw reactie toe te sturen via het reactieformulier.

Heeft deze informatie u geholpen?