Westerzeedijk Zuid - wandelpad

Door bewoners en de gemeenteraad is al vaker de wens geuit om meer rondjes te kunnen wandelen in Harlingen. In het kader van een goede verbinding tussen het Westerzeedijkgebied en omliggende wijken is het wandelpad vanaf de Westerzeedijk naar Plan-Zuid een belangrijke toevoeging.

Brug vernoemd naar Piet Paulusma

Om het wandelpad te kunnen realiseren is een nieuwe brug over de Bolswardervaart geplaatst. De Bolswardervaart loopt onderlangs Harlingen en maakt deel uit van de Elfstedentochtroute. De nieuwe voetgangersbrug is vernoemd naar Piet Paulusma. Ruim een jaar na zijn overlijden is deze nieuwe brug over deze vaart vernoemd naar de weerman die woonachtig was Bolswardervaart in Harlingen. Burgemeester Ina Sjerps: “Samen met de familie is gezocht naar een passende manier om de herinnering aan Piet levend te houden. We kozen voor de vernoeming van een brug over de Bolswardervaart.”

Wandelpad zou tot aan Byniastate lopen

Insteek was dat het wandelpad een verbinding zou vormen tussen de Westerzeedijk, de wijk Plan-Zuid en de wijk Byniastate aan de oostzijde van de N31. Er is ook vergunning aangevraagd en verleend voor dit gehele traject. Helaas is geen overeenstemming gekomen over aankoop van de benodigde gronden aan de oostzijde van de N31. Om die reden is nu alleen het eerste deel van het wandelpad gerealiseerd, dus van de Westerzeedijk tot aan de N31.