Wat is het?

Ziekenvervoer

Onder ziekenvervoer (zittend ziekenvervoer) valt het vervoer van en naar het ziekenhuis, een zorginstelling of een zorgverlener. Bijvoorbeeld vervoer met een ambulance of traumahelikopter, maar ook een ritje met uw eigen auto of die van een familie, vriend of kennis.

Ziekenvervoer aanvragen

U kunt bij uw zorgverzekeraar een aanvraag indienen voor 'zittend ziekenvervoer'. Voor meer informatie over het ziekenvervoer, kunt u het beste terecht bij uw eigen zorgverzekeraar.

Voorwaarden vergoeding

De zorgverzekering vergoedt de kosten voor het gebruik van de auto of het openbaar vervoer alleen als u:

  • Nierdialyses in een instelling krijgt;
  • Oncologische behandelingen krijgt met chemotherapie, of radiotherapie of immunotherapie;
  • Zich alleen per rolstoel kunt verplaatsen;
  • Zich alleen met begeleiding kunt verplaatsen, omdat u slecht ziet;
  • Gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die nodig zijn voor de oncologische behandelingen, nierdialyses en vergelijkbare situaties die onder de hardheidsclausule vallen;
  • Gebruik maakt van vervoer van en naar consulten, onderzoek en controles die samenhangen met de behandeling.

Zorgverzekeraars kunnen uitzonderingen maken. Dit staat bekend als de hardheidsclausule. Als u niet aan één van deze voorwaarden voldoet, kunt u toch proberen uw situatie voor te leggen aan uw zorgverzekeraar. Zij hebben namelijk een ‘hardheidsclausule’. Bijvoorbeeld als u voor behandeling van een ziekte of aandoening langdurig vervoer nodig heeft.

Kosten

Extra gemaakte zorgkosten die niet door de zorgverzekeraar vergoedt worden kunt u sommige gevallen aftrekken van de belasting.

Tip! Raadpleeg de volgende websites:

Uitleg OV-chipkaart(externe link)

Collectief vervoer (regionaal vervoer)

Niet iedereen van gemeente Harlingen kan zich zelfstandig verplaatsen naar een winkel, de kerk, een club of ergens familie en vrienden bezoeken, reizen met het openbaar vervoer, fietsen of autorijden lukt sommige inwoners vanwege een beperking niet meer. Hieronder volgt informatie over de mogelijkheden die gemeente Harlingen heeft.

Als u niet in uw vervoer kunt voorzien kan het zijn dat u een hulpmiddel of voorziening nodig heeft. Hierbij kan het gaan om korte of lange afstanden binnen uw directe woonomgeving. Wanneer door ons is vastgesteld dat collectief vervoer een passende oplossing voor u is, zal een taxipas aan u worden afgegeven. Hierbij zal uw zelfredzaamheid worden onderzocht en zal er gekeken worden naar algemene voorzieningen en de eigen kracht vanuit uw netwerk.

Met deze taxipas kunt u in een straal van maximaal 25 kilometer in en rond gemeente Harlingen reizen. Naast de 25 kilometergrens heeft u ook de mogelijkheid om naar een puntbestemming te reizen. Hierbij gaat het over de volgende bestemmingen: Sneek, Leeuwarden crematorium Marsum en Goutum. Voor het collectief vervoer moet u eveneens als openbaar vervoer een eigen bijdrage betalen. Reist u niet naar een puntbestemming en is uw reis langer dan 25 kilometer? Dan betaalt u voor iedere extra kilometer boven de 25 kilometergrens een hogere eigen bijdrage.

Wilt u niet alleen reizen? Hieronder volgen de mogelijkheden die het collectief vervoer nog meer kan bieden:

Zit u in een rolstoel of neemt u een rollator mee?

U kunt een rollator of rolstoel meenemen in de taxi. U moet dit wel vooraf melden wanneer u een taxi bestelt.

Rolstoelvervoer

Bent u volledig rolstoel gebonden, dan kunt u in aanmerking komen voor rolstoeltaxivervoer. U kunt een indicatie voor rolstoeltaxivervoer aanvragen bij Gebiedsteam Harlingen.

Begeleiderspas (op medische indicatie):

Als u tijdens het vervoer begeleiding nodig heeft kunt u met een Begeleiderspas gratis iemand meenemen.

De gezinsledenpas:

Wonen er meerdere gezinsleden op hetzelfde adres, dan kunnen deze gezinsleden met u meereizen met een Gezinsledenpas. Zij betalen dan hetzelfde tarief als u. U moet deze pas wel eerst aanvragen bij Gebiedsteam Harlingen.

Meereizenden zonder pas

Als u graag iemand zonder pas wilt nemen, voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of als reisgezelschap, betaalt de 1e meereizende een hogere eigen bijdrage per kilometer dan de pashouder. Eventuele meerdere meereizenden betalen het commerciële tarief.

Valys (bovenregionaal vervoer)

Heeft u een mobiliteitsbeperking en kan het regionale vervoer niet in uw vervoersbehoefte voorzien? U zou dan mogelijk gebruik kunnen maken van Valys vervoer. Valys kunt u gebruiken als u verder reist dan 25 kilometer vanaf uw gemeente Harlingen. Hierbij krijgt u de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan uw familie en vrienden of om een dagje erop uit te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van Valys(externe link).

Wat moet ik doen?

Neem contact op met het gebiedsteam Harlingen via 14 0517.

Heeft deze informatie u geholpen?