Wat is het?

U krijgt een naheffingsaanslag parkeerbelasting (parkeerboete) als een parkeercontroleur constateert dat u niet of onvoldoende parkeerbelasting heeft betaald.

Bedrag parkeerboete

De parkeerboete bedraagt € 66,50 plus het uurtarief dat voor de parkeerplaats geldt. De parkeerboete wordt onder de ruitenwisser van de auto achtergelaten. De kentekenhouder ontvangt na enkele weken een duplicaat van de boete. Op het duplicaat staat alle belangrijke informatie die ook op de originele aanslag vermeld staat.

Wat moet ik doen?

Kan ik bezwaar maken tegen de naheffingsaanslag?

Ja, dat kan gebruikt u hiervoor het formulier bezwaarschrift naheffing parkeerbelasting, die vindt u onder het kopje" Te downloaden". Een bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van de parkeerboete/datum fout parkeren verzenden aan de gemeente Harlingen. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente HarlingenPostbus 10.0008860 HA Harlingen

Benodigde informatie

Het bezwaarschrift bevat tenminste:

 • uw naam en adres
 • datum
 • omschrijving van dat waar u bezwaar tegen maakt
 • de redenen van uw bezwaar
 • Uw handtekening

Wanneer kunt u bezwaar maken?

Bezwaar maken kan altijd. Of een bezwaar gegrond of ongegrond wordt verklaard hangt af van vele factoren. Hieronder treft u een aantal voorbeelden aan.

Bezwaar maken heeft weinig kans van slagen als:
 • uw bankpas weigerde
 • u te laat bij uw auto terugkwam, waardoor de parkeertijd was verstreken
 • de parkeerautomaat defect was
 • u geld aan het wisselen was omdat u geen kleingeld had
 • u niet wist dat betaald parkeren van kracht was
 • u het bedrag dat moet betalen te hoog vindt
Bezwaar maken kan zin hebben als:
 • u betaald heeft en daarom volgens u onterecht een bon heeft ontvangen
 • uw auto was gestolen
 • u een parkeerboete kreeg terwijl uw voertuig niet geparkeerd stond op de locatie zoals vermeld op de naheffingsaanslag

Kosten

 1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedragen € 66,50;
 2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen, indien het verwijderden geschiedt;
 1. tussen 08.00 – 18.00 uur: maandag t/m vrijdag € 45,00;
 2. overig op werkdagen, weekend en feestdagen: € 60,00

3. De kosten voor de overbrenging en bewaring bedragen:

 1. voor de overbrenging € 240,00;
 2. indien er sprake is van een onvolledige overbrenging (takelwagen in reeds ter plaatse en de takelwerkzaamheden zijn gestart maar uiteindelijk gaat het voertuig niet naar de plaats van bewaring) € 90,00;
 3. voor het bewaren € 15,00 per dag.4. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij voor bezwaar vatbare beschikking vastgesteld.

Heeft deze informatie u geholpen?