De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren 

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen. 

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream.

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering
Raadscommissie Raadsvergadering
digitaal, aanvang 19.30 uur digitaal, aanvang 19.30 uur
27 november 2019 11 december 2019 aanvang 20.00 uur
08 januari 2020 22 januari 2020
05 februari 2020 26 februari 2020
04 maart 2020 18 maart 2020 geannuleerd
25 maart 2020 geannuleerd 08 april 2020 
22 april 2020 geannuleerd 06 mei 2020
20 mei 2020 geannuleerd 03 juni 2020
17 juni 2020 

01 juli 2020 (stukken)

 

  19 augustus 2020 extra raad, benoeming wethouder. 
19 augustus 2020 extra commissie, huisvesting. De uitzending terugluisteren, klik dan hier. 02 september 2020 extra raad, huisvesting. 

09 september 2020

23 september 2020
  19 oktober 2020 (buitengewone openbare vergadering)
07 oktober 2020 21 oktober 2020 (vanaf 15.00 uur, Begroting)
08 oktober 2020 22 oktober 2020
28 oktober 2020 11 november 2020
25 november 2020 09 december 2020
06 januari 2021 20 januari 2021

 

Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissie Besloten raadsvergadering
Stadhuis, Raadzaal Stadhuis, Raadzaal
04 september 2019 19.30 uur 11 december 2019 19.00 uur
09 oktober 2019 20.45 uur  
15 januari 2020 19.30 uur  
29 januari 2020 19.30 uur  
12 februari 2020 20.00 uur  
26 februari 2020 21.00 uur  
24 juni 2020 20.45 uur
De vergadering terugluisteren, klik dan hier.
24 juni 2020 19.30 uur

05 november 2020 19.30 uur

 
18 november 2020 19.30 uur  
02 december 2020 19.30 uur  

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief

Heeft deze informatie u geholpen?