De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen.

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream(externe link).

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Commissie en Raadsvergadering
RaadscommissieRaadsvergadering
aanvang 19.30 uuraanvang 19.30 uur
04 oktober 2023(externe link)19 oktober 2023(externe link) (do)
18 oktober 2023(externe link)https://channel.royalcast.com/gemeenteharlingen/#!/gemeenteharlingen/20231101_1

01 november 2023(externe link)

19 oktober 2023(externe link) (do)02 november 2023(externe link) (do)
15 november 2023(externe link)29 november 2023(externe link)
6 december 2023(externe link)20 december 2023(externe link)
  
Vergaderschema 2024
Beeldvormende commissieOordeelvormende commissieBesluitvormende raadsvergadering
10 januari 2024(externe link)17 januari 2024(externe link)31 januari 2024(externe link)
7 februari 2024(externe link)14 februari 2024(externe link)28 februari 2024(externe link)
6 maart 2024(externe link)13 maart 2024(externe link)27 maart 2024(externe link)
3 april 202410 april 202424 april 2024
15 mei 202422 mei 20245 juni 2024
19 juni 202427 juni 2024 (do)10 juli 2024
11 september 202418 september 202425 september 2024
2 oktober 20249 oktober 202423 oktober 2024
6 november 202413 november 202427 november 2024
4 december 202411 december 202418 december 2024
8 januari 202515 januari 202529 januari 2025
Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissieBesloten raadsvergadering
Stadhuis, RaadzaalStadhuis, Raadzaal
06 oktober 2022(externe link)12 oktober 2022
16 november 2022(externe link)13 oktober 2022
15 februari 2023(externe link)    Programma Harlingen (geannuleerd)23 november 2022(externe link)
15 februari 2023(externe link)    Rekenkamer19 april 2023
08 maart 2023(externe link) Liander21 juni 2023
09 maart 2023(externe link) Programma Harlingen (geannuleerd)06 december 2023
12 april 2023(externe link) Zeehavenbad 
12 april 2023(externe link) SEAP 
09 mei 2023(externe link) Programma Harlingen  
09 mei 2023(externe link) Veiligheidsplan 
17 mei 2023(externe link) Optimalisering Dienstverlening 
31 mei 2023(externe link) Energietoeslag/energiearmoede 
13 juli 2023(externe link) Kernwinkelgebied 
20 september 2023(externe link) Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 
04 oktober 2023(externe link) Bestaanszekerheid 
11 oktober 2023(externe link) Ondernemersfonds, aanvang 20.00 uur 
07 december 2023(externe link) (do) Evenementenvisie 

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?