De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen.

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream.

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering
RaadscommissieRaadsvergadering
aanvang 19.30 uuraanvang 19.30 uur
  
24 november 202108 december 2021
 22 december 2021
12 januari 202226 januari 2022
02 februari 202216 februari 2022
17 februari 2022 (Empatec)3 maart 2022 (Empatec)
 29 maart 2022 (afscheid raad)
 30 maart 2022 (installatie raad)
 13 april 2022 (benoeming commissieleden)
20 april 202211 mei 2022
 21 juni 2022 (beëdiging wethouders)
01 juni 202222 juni 2022
30 juni 2022 (do)13 juli 2022
14 september 202228 september 2022
12 oktober 202226 oktober 2022 (begroting)
13 oktober 2022 (do)27 oktober 2022 (do)
09 november 202223 november 2022
07 december 202221 december 2022
11 januari 202325 januari 2023
Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissieBesloten raadsvergadering
Stadhuis, RaadzaalStadhuis, Raadzaal
02 november 2021 
01 december 2021 

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief

Heeft deze informatie u geholpen?