Vergaderingen gemeenteraad

De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen.

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream.

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Commissie en Raadsvergadering
RaadscommissieRaadsvergadering
aanvang 19.30 uuraanvang 19.30 uur
04 oktober 202319 oktober 2023 (do)
18 oktober 202301 november 2023
19 oktober 2023 (do)02 november 2023 (do)
15 november 202329 november 2023
6 december 202320 december 2023
  
Vergaderschema 2024
Beeldvormende commissieOordeelvormende commissieBesluitvormende raadsvergadering
10 januari 202417 januari 202431 januari 2024
7 februari 202414 februari 202428 februari 2024
6 maart 202413 maart 202427 maart 2024

3 april 2024 (raadszaal)

3 april 2024 (GLV)

10 april 202424 april 2024

15 mei 2024 (raadszaal)

15 mei 2024 (GLV)

22 mei 20245 juni 2024
19 juni 202427 juni 2024 (do)10 juli 2024
11 september 202418 september 202425 september 2024
2 oktober 20249 oktober 202423 oktober 2024
6 november 202413 november 202427 november 2024
4 december 202411 december 202418 december 2024
8 januari 202515 januari 202529 januari 2025
Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissieBesloten raadsvergadering
Stadhuis, RaadzaalStadhuis, Raadzaal
03 april 2024 (OKO)06 maart 2024
03 april 2024 (Havenvisie)10 april 2024 (commissie)
24 april 2024 (Vastgoedvisie) 
22 mei 2024 (Spaansen terrein) 
04 juni 2024 (Friese Energie Strategie) 
12 juni 2024 (Evenementen) 

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief

Heeft deze informatie u geholpen?