De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen.

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream(externe link).

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering
RaadscommissieRaadsvergadering
aanvang 19.30 uuraanvang 19.30 uur
13 oktober 2022 (do)(externe link)27 oktober 2022 (do)(externe link)
09 november 2022(externe link)23 november 2022(externe link)
07 december 2022(externe link)21 december 2022(externe link)
11 januari 2023(externe link)25 januari 2023(externe link)
08 februari 2023(externe link)22 februari 2023(externe link)
09 maart 2023 (do)(externe link)22 maart 2023(externe link)
05 april 2023(externe link)19 april 2023(externe link)
17 mei 2023(externe link)31 mei 2023(externe link)
07 juni 2023(externe link)21 juni 2023(externe link)
28 juni 2023(externe link)12 juli 2023(externe link)
13 september 2023(externe link)27 september 2023(externe link)

04 oktober 2023(externe link)

19 oktober 2023 (do)
18 oktober 202301 november 2023
19 oktober 2023 (do)02 november 2023 (do)
15 november 202329 november 2023
6 december 202320 december 2023
  
Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissieBesloten raadsvergadering
Stadhuis, RaadzaalStadhuis, Raadzaal
06 oktober 2022(externe link)12 oktober 2022
16 november 2022(externe link)13 oktober 2022

15 februari 2023(externe link)    Programma Harlingen (geannuleerd)

23 november 2022(externe link)
15 februari 2023(externe link)    Rekenkamer19 april 2023
08 maart 2023(externe link) Liander21 juni 2023
09 maart 2023(externe link) Programma Harlingen (geannuleerd) 
12 april 2023(externe link) Zeehavenbad 
12 april 2023(externe link) SEAP 
09 mei 2023(externe link) Programma Harlingen  
09 mei 2023(externe link) Veiligheidsplan 
17 mei 2023(externe link) Optimalisering Dienstverlening 
31 mei 2023(externe link) Energietoeslag/energiearmoede 
13 juli 2023(externe link) Kernwinkelgebied 
04 oktober 2023(externe link) Bestaanszekerheid 

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief(externe link)

Heeft deze informatie u geholpen?