De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren 

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen. 

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream.

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering
RaadscommissieRaadsvergadering
Stadhuis, raadzaal, aanvang 19.30 uurStadhuis, Raadzaal, aanvang 19.30 uur
27 november 201911 december 2019 aanvang 20.00 uur
08 januari 202022 januari 2020
05 februari 202026 februari 2020
04 maart 202018 maart 2020 geannuleerd
25 maart 2020 geannuleerd08 april 2020
22 april 202006 mei 2020
20 mei 202003 juni 2020
17 juni 202001 juli 2020
09 september 202023 september 2020
07 oktober 202021 oktober 2020 (vanaf 15.00 uur, Begroting)
08 oktober 202022 oktober 2020
28 oktober 202011 november 2020
25 november 202009 december 2020
06 januari 202120 januari 2021

Overzicht informatieve raadsvergadering
Informatieve raadsvergaderingBesloten raadsvergadering
Stadhuis, RaadzaalStadhuis, Raadzaal
04 september 2019 19.30 uur11 december 2019 19.00 uur
09 oktober 2019 20.45 uur
15 januari 2020 19.30 uur
29 januari 2020 19.30 uur
12 februari 2020 20.00 uur
26 februari 2020 21.00 uur

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief

Heeft deze informatie u geholpen?