De raadscommissie: bespreken en informatie vergaren 

De gemeenteraad stelt het beleid vast, controleert het College van burgemeester en wethouders en vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente.

De gemeente Harlingen heeft sinds september 2016 één Raadscommissie. In deze commissie worden de raadsvoorstellen besproken. De commissieleden kunnen vragen stellen aan het College en insprekers kunnen hun visie geven over het onderwerp. In de commissie zitten vaak raadsleden, maar dit kan ook iemand anders uit de fractie zijn. Dit noemen we dan een duo-commissielid. De Raadscommissie vergadert één maal per maand twee weken voorafgaand aan de Raadsvergadering.

De raadsvergadering: debatteren en besluiten

Tijdens de raadsvergadering gaan de raadsleden vervolgens met elkaar in debat over het onderwerp en wordt er een besluit genomen. 

Agenda en vergaderstukken

Alle agenda's en stukken van de vergadering zijn digitaal te raadplegen. In onderstaand overzicht staan alle geplande vergaderingen van de Raadscommissie en de Raadsvergaderingen. De agenda en vergaderstukken worden uiterlijk 10 dagen voor de vergadering gepubliceerd. Als u op de datum klikt komt u bij de vergaderstukken. Wilt u de stukken lezen op uw mobiel of tablet, maak dan gebruik van het iBabs burgeraccount. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de raad bij te wonen in het Stadhuis of mee te kijken via de livestream.

U kunt ook de openbare fractievergaderingen van de verschillende partijen bezoeken.

Overzicht Raadscommissie en Raadsvergadering
Raadscommissie Raadsvergadering
digitaal, aanvang 19.30 uur digitaal, aanvang 19.30 uur
   
28 oktober 2020 11 november 2020
25 november 2020 09 december 2020
  30 december 2020 (20.30 uur buitengewone openbare vergadering)
06 januari 2021

20 januari 2021

03 februari 2021 17 februari 2021
03 maart 2021 18 maart 2021 (do)
07 april 2021 21 april 2021
28 april 2021 19 mei 2021
 

28 mei 2021 bijzondere raadsvergadering

28 mei 2021 terug kijken afscheid burgemeester Sluiter

 

31 mei 2021 bijzondere raadsvergadering

31 mei 2021 terug kijken installatie burgemeester Sjerps

02 juni 2021 16 juni 2021 
23 juni 2021 07 juli 2021
08 september 2021 22 september 2021
29 september 2021 14 oktober 2021 (do)
13 oktober 2021 27 oktober 2021
28 oktober 2021 (do) 10 november 2021
24 november 2021 08 december 2021
12 januari 2022 26 januari 2022

 

Overzicht informatieve vergaderingen
Informatieve raadscommissie Besloten raadsvergadering
Stadhuis, Raadzaal Stadhuis, Raadzaal
10 februari 2021 17 februari 2021 18:30 uur

09 februari 2021

01 september 2021
24 maart 2021  
31 maart 2021  
12 mei 2021  
09 juni 2021  
30 juni 2021  
06 juli 2021 

 

09 september 2021  
15 september 2021

 

  13 oktober 2021
  14 oktober 2021

Vergaderingen zijn terug te vinden in het archief

Heeft deze informatie u geholpen?