De wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat u ook met een beperking zo lang mogelijk actief en zelfstandig deel kunt nemen aan onze samenleving.

Zelfstandig leven

Een zelfstandig leven is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen hebben enige hulp nodig voor een zelfstandig bestaan. Bijvoorbeeld doordat u een beperking heeft, u ziek bent geworden of omdat u door het ouder worden meer beperkingen ondervindt. Veel mensen vragen dan hulp aan hun familie, vrienden, kennissen of buren. Kan uw omgeving deze hulp niet aan u bieden, omdat het om langdurige en intensieve hulp gaat of omdat de zorg voor uw naaste te zwaar wordt, dan kan professionele hulp nodig zijn. Misschien kan dit vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning worden geregeld. U kunt hiervoor contact opnemen met Gebiedsteam Harlingen. Mogelijke ondersteuning vanuit de Wmo is:

Hoe werkt het?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die zich niet vanuit hun eigen kracht in het dagelijks leven kunnen redden. Hierbij gaat het om de ‘zelfredzaamheid’ en ‘participatie’.

Eigen kracht

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid  hebben over hoe zij hun leven inrichten en deelnemen aan de samenleving. Lukt het u niet zo goed om uzelf te redden in uw dagelijks leven of om mee te doen in de samenleving, dan wordt er vanuit de Wmo verwacht dat u eerst uw ‘eigen kracht’ inzet om de problemen die u heeft op te lossen. Eigen kracht is dus alles wat u er zelf aan kunt doen om uw problemen op te lossen of te voorkomen. Bijvoorbeeld: u zoekt iemand die u kan helpen bij het huishouden, u koopt zelf een hulpmiddel of u spaart alvast voor de verhuizing van een gelijkvloerse woning.

Zelfredzaamheid

Als u problemen heeft bij het uitvoeren van uw zelfredzaamheid kunt u hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als u zelfstandig dagelijkse taken in uw leven kunt doen bent u volgens de Wmo zelfredzaam. Te denken valt aan: boodschappen doen, koken, administratie bijhouden, huis schoonmaken enzovoort. Hoe u deze taken doet hangt af van uw situatie. Zo kan het zijn dat u bij bepaalde taken wel hulp nodig heeft. Als u met hulp taken wel kan uitvoeren, bent u zelfredzaam.

Participatie

Als u problemen heeft bij het participeren kunt u hulp krijgen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Participeren betekent meedoen aan de samenleving door bijvoorbeeld deel te nemen aan activiteiten, het doen van (vrijwilligers)werk, contacten onderhouden met familie, buren, vrienden en nieuwe mensen leren kennen. 

Lokale regelgeving gemeente Harlingen 

Hieronder kunt u de lokale regelgeving vinden. (Wanneer u op een onderstaande link drukt word u doorgestuurd naar overheid.nl)

Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2021

Wat kost het?

Eigen bijdrage

Voor sommige vormen van ondersteuning of voorzieningen moet u een eigen bijdrage betalen. Voor meer informatie over een eigenbijdrage en de hoogte van de eigen bijdrage kunt in informatie vinden op de site van het CAK. De ouderbijdrage is voor een voorziening voor een kind en jeugdige vanuit de jeugdwet niet van toepassing.

Wat moet ik doen?

Melding hulpvraag

Voorziening aanvragen

Voor deze vragen kunt u contact opnemen met Gebiedsteam Harlingen. Dit kan door persoonlijk naar het inloopspreekuur van Gebiedsteam Harlingen te gaan of telefonisch contact op te nemen met Gebiedsteam Harlingen. Het is ook mogelijk om via een e-mail gebiedsteam@harlingen.nl te melden bij Gebiedsteam Harlingen en hierbij kunt u aangeven waar u hulp bij nodig heeft. Bijvoorbeeld: 'ik kan niet meer zelf koken', of ‘het lukt mij niet meer om de huishoudelijke taken uit te voeren.’

We proberen uw vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. U krijgt dan een uitnodiging voor een gesprek. Dit gesprek vindt bij u thuis of bij Gebiedsteam Harlingen in Multifunctioneel Centrum het Vierkant plaats.In de meeste gevallen heeft u vanuit Gebiedsteam Harlingen één vast contactpersoon. Wij luisteren naar uw verhaal en denken zoveel mogelijk met u mee en geven hulp advies en ondersteuning die bij u past. U mag tijdens dit gesprek een vertrouwd persoon of iemand meenemen, als u dit prettig vindt.

Onderzoek

Naar aanleiding van uw melding (en eventueel uw persoonlijk plan) gaat een medewerker van Gebiedsteam Harlingen een onderzoek doen. Er wordt onderzocht of u in aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening of dat misschien anderen u kunnen helpen. Tijdens dit onderzoek wordt ook duidelijk of u voor de eventuele voorziening een eigen maandelijkse bijdrage in de kosten moet betalen. Als het onderzoek klaar is geeft Gebiedsteam Harlingen de uitkomsten van het onderzoek en de oplossingen schriftelijk aan u door.

Maatwerkvoorziening

Als blijkt dat iemand niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat is tot zelfredzaamheid of participatie, kan hij of zijn in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Een maatwerkvoorziening is hup voor u persoonlijk. Bijvoorbeeld een scootmobiel, huishoudelijke hulp, dagbesteding, begeleiding of een aanpassing aan uw huis.

Een maatwerkvoorziening kan in Zorg in Natura (ZIN) of in een Persoonsgebonden budget (PGB) geleverd worden.

  • Zorg in natura (ZIN): U krijgt zorg of ondersteuning van een zorgaanbieder waar gemeente Harlingen een contract mee heeft afgesloten.
  • Persoonsgebonden budget (PGB): PGB is een geldbedrag waarmee u zelf zorg bij een hulpverlener inkoopt. Hier zijn wel voorwaarden aan verboden.